Visa objekt på skärmen med Förstoringsglaset

Förstoringsglaset är ett användbart verktyg som förstorar delar av, eller hela, skärmen så att du tydligare kan se ord och bilder. Verktyget innehåller ett par inställningar så att du kan anpassa det efter dina behov.

Använda Förstoringsglaset

Du kan snabbt öppna och stänga Förstoringsglaset vilket gör det enkelt att använda.

Öppna Förstoringsglaset från tangentbordet

 1. Tryck på Windows-tangenten Windows-tangenten+ ”+” (plustecken).
 2. Förstoringsglaset öppnas i helskärmsläge om du inte har ändrat inställningarna.

Öppna Förstoringsglaset via touch eller med en mus

 1. Svep från den högra kanten av skärmen, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, rör pekaren nedåt, klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Hjälpmedel, Förstoringsglaset och aktivera funktionen genom att dra reglaget under Förstoringsglaset.

 3. Förstoringsglaset öppnas i helskärmsläge om du inte har ändrat inställningarna.

Stänga Förstoringsglaset

 • Om du vill stänga Förstoringsglaset trycker du på Windows-tangenten Windows-tangenten + Esc. Du kan även trycka eller klicka på förstoringsglasikonen Ikon för Förstoringsglaset och sedan trycka eller klicka på Stäng i verktygsfältet för Förstoringsglaset.

Obs!

 • Du kan fästa Förstoringsglaset på startskärmen eller i Aktivitetsfältet om du alltid vill kunna öppna det snabbt. Mer information finns i Så här använder du Aktivitetsfältet.

 • Vissa personer vill ändra hur tydligt eller hur stort ord och bilder visas på skärmen. Om du vill göra detta kan du zooma in på en sida med programmet eller ändra skärmupplösningen. Mer information om hur du ändrar skärmupplösningen finns i Optimera inställningarna för bildskärmen.

Ändra vyer i Förstoringsglaset

Om du använder en mus kan du använda Förstoringsglaset på flera olika sätt beroende på hur du gillar att jobba: helskärm, lins och dockat läge. Prova vilket sätt du föredrar genom att prova dem.

Helskärm. I den här vyn förstoras hela skärmen. Beroende på skärmens storlek kanske du inte kan se hela skärmen samtidigt när den är förstorad, men du kan flytta runt skärmen och visa hela skärmen. Om du har en pekskärm visas vita kanter runt skärmen med Förstoringsglaset. Dra kanterna med fingret eller musen om du vill flytta runt skärmen.

Lins. I den här vyn flyttar du runt på skärmen genom att flytta ett förstoringsglas.

Dockad. Den dockade vyn fungerar med Windows-skrivbordet. I den när vyn dockas Förstoringsglaset till en del av skärmen. När du flyttar runt på skärmen visas delar av skärmen förstorade i dockningsområdet, men huvuddelen av skärmen är oförändrad.

Anpassa Förstoringsglaset

Du kan ändra hur Förstoringsglaset fungerar. Du kan t.ex. använda zoomknapparna (knappen zooma in och  knappen zooma ut) och ändra förstoringsgraden på skärmen. Du kan även snabbt zooma in och ut genom att trycka på Windows Windows-tangenten+ plus och WindowsWindows-tangenten+ minus på tangentbordet. Du kan även öppna knappen Alternativ för Förstoringsglaset Knappen Alternativ för Förstoringsglaset om du vill ändra Förstoringsglaset.
 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv Förstoringsglaset i sökrutan och tryck eller klicka på Förstoringsglaset.

 3. Gå till Windows-skrivbordet och klicka på Förstoringsglaset Ikon för Förstoringsglaset.
 4. Klicka på knappen Alternativ Knappen Alternativ för Förstoringsglaset.
 5. Välj ett eller flera av följande alternativ:

  • Välj zoomintervall med reglaget. Procentsatsen som du väljer här anger hur mycket Förstoringsglaset förstorar skärmen när du trycker på zoomknappen Knappen Zooma in.
  • Markera kryssrutan Aktivera inverterade färger om du vill invertera färgerna på skärmen. Ibland kan det kan vara lättare att läsa text om färgerna inverteras.

  • Markera en kryssruta för hur Förstoringsglaset ska fokusera. Förstoringsglaset kan följa musen, insättningspunkten eller tangentbordet.

Obs!

 • När du öppnar Förstoringsglaset visas verktygsfältet för Förstoringsglaset en kort stund. Du kan visa det igen genom att klicka på förstoringsglasikonen Ikon för Förstoringsglaset på skärmen eller på ikonen för Förstoringsglaset i Aktivitetsfältet.

Använda Förstoringsglaset via touch

Du kan utföra en rad olika aktiviteter genom att använda Förstoringsglaset på en pekskärm:

 • Zooma in och ut genom att trycka i hörnen.

 • Flytta runt skärmen genom att dra längs kanterna.

 • Stäng Förstoringsglaset genom att trycka på krysset.

 • Se var du är på skärmen genom att trycka med två fingrar på motsatta kanter.

Behöver du mer hjälp?