Använda text eller visuella alternativ till ljud

I många appar kan du använda visuella tips i stället för ljud genom att ändra i datorinställningarna. Gör så här:

  1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
    (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

  2. Skriv Ersätt ljud med visuella tips i sökrutan och tryck eller klicka på Ersätt ljud med visuella tips.

  3. Markera de alternativ du vill använda:

    • Aktivera visuellt meddelande för ljud. Det här alternativet ersätter systemljuden med visuella tips, t.ex. blinkningar på skärmen så att meddelanden visas även om de inte hörs. Du kan också välja hur ljudmeddelandena ska varna dig.

    • Aktivera textning. Med det här alternativet så visas bildtexter i Windows i stället för ljud för att indikera att en aktivitet pågår på datorn (t.ex. när en utskrift av ett dokument startar eller avslutas).

Behöver du mer hjälp?