Skydda dina filer med enhetskryptering

Enhetskryptering skyddar Windows 8.1-datorn genom att kryptera eller förvränga dina data. Endast användare med rätt krypteringsnyckel (t.ex. ett lösenord) kan avkoda och läsa krypterade data. Enhetskryptering förhindrar att hackare kan komma åt filer som de behöver för att kunna stjäla ditt lösenord. Om själva datorn försvinner eller blir stulen, kan enhetskryptering också göra det svårare för obehöriga att komma åt informationen genom att fysiskt installera den låsta disken i en annan dator. Även om datorn är krypterad kan du fortfarande logga in i Windows och använda dina filer som vanligt.

Obs!

 • Enhetskryptering är tillgängligt på alla Windows RT 8.1-datorer och på Windows 8.1-datorer som stöder InstantGo. Med InstantGo kan datorn väckas direkt från strömsparläge med uppdaterade appar och data. Mer information om huruvida du kan använda enhetskryptering på din dator finns i informationen som medföljde datorn och på tillverkarens webbplats.

Visa alla

Hur aktiverar jag enhetskryptering?

Du måste logga in på datorn med ett Microsoft-konto med administratörsbehörighet för att kunna använda enhetskryptering. Mer information om administratörsbehörighet finns i Standardanvändarkonton kontra administratörskonton. Om du inte har loggat in med ett Microsoft-konto eller om du inte har något Microsoft-konto och vill skaffa ett följer du stegen nedan.

Logga in med ett Microsoft-konto

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Konton och sedan på Växla till ett Microsoft-konto.

Om du använder en ny dator med en ny installation av Windows RT 8.1 aktiveras enhetskryptering automatiskt när du loggar in. Windows skyddar data på datorn och laddar automatiskt upp en återställningsnyckel till ditt Microsoft-konto online. Du kan använda den här återställningsnyckeln för att logga in på datorn om du blivit utelåst.

Om du har uppgraderat till Windows RT 8.1 från en tidigare version av Windows måste du däremot aktivera enhetskryptering manuellt.

Aktivera enhetskryptering manuellt

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv kryptering i rutan Sök.

 3. Tryck eller klicka på Ändra inställningar för enhetskryptering och följ anvisningarna.

När använder jag en återställningsnyckel?

Du behöver en återställningsnyckel om datorn försätts i återställningsläge. Detta kan exempelvis inträffa på grund av något av följande: Din organisation kanske har en lösenordspolicy som gör att datorn spärras efter ett visst antal misslyckade inloggningsförsök. Datorn kan också försättas i återställningsläge om ett maskinvarufel påträffas, eller till följd av en oväntad konfigurationsändring som påverkar säkerheten. Om en återställningsnyckel måste anges kan bara en behörig person låsa upp datorn och återställa tillgången till de data som har krypterats.

Mer information om återställningsnyckeln och hur du kommer åt den finns i Återställningsnycklar: Vanliga frågor och svar.

Hur säkerhetskopierar jag återställningsnyckeln?

Om du loggar in med ett Microsoft-konto skyddas datorn och återställningsnyckeln säkerhetskopieras automatiskt till ditt Microsoft-konto online. Om du vill spara en till kopia av återställningsnyckeln kan du skriva ut den eller spara den som en fil.

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv enhetskryptering i rutan Sök.

 3. Välj Säkerhetskopiera återställningsnyckel och följ anvisningarna.

Hur visar jag inställningarna för enhetskryptering?

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Dator och enheter och tryck eller klicka på Datorinfo.

  Avsnittet Enhetskryptering visas längst ned på sidan Datorinfo.

Hur inaktiverar jag enhetskryptering?

Det går inte att ändra inställningarna för enhetskryptering på alla datorer. Kontrollera om du kan inaktivera enhetskryptering på din dator genom att följa stegen nedan.

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv kryptering i rutan Sök.

 3. Tryck eller klicka på Ändra inställningar för enhetskryptering och följ anvisningarna.

Behöver du mer hjälp?