Använda pektangentbordet

Titta på ett videoklipp om hur du använder pektangentbordet. (Om du vill visa textning på ditt språk trycker eller klickar du på knappen för textning Knappen för textning.)

Med Windows 8.1 kan du använda olika tangentbord som passar dina behov. Det vanligaste är ett fysiskt, externt tangentbord som du kopplar till datorn. I Windows 8.1 finns även ett pektangentbord för pekdatorer.

Så här använder du pektangentbordet

Om du vill använda pektangentbordet trycker du på skärmen någonstans där det kan anges text, så ska tangentbordet visas. Om du är på skrivbordet trycker du på ikonen för pektangentbordet Ikon för pektangentbordet i Aktivitetsfältet i aktivitetsfältet på skrivbordet för att öppna pektangentbordet. Du stänger pektangentbordet genom att trycka utanför textrutan eller trycka på ikonen för pektangentbordet Ikon för stängning av tangentbord och sedan på ikonen för stängning av pektangentbordet Ikon för stängning av tangentbord.

Om du vill öppna pektangentbordet manuellt (utan att trycka på ett textfält eller något annat område där du kan skriva) gör du så här:

 1. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 2. Tryck på ikonen Tangentbord.

 3. Tryck på Pektangentbordet och handskriftspanelen.

Pektangentbordet
Pektangentbordet

Så här kontrollerar du om datorn har en pekskärm

Om du inte kan öppna pektangentbordet kontrollerar du om datorn har en pekskärm. Tryck med fingret på en panel på Start. Appen öppnas om det är en pekskärm. Du kan även kontrollera de aktuella systeminställningarna med musen:

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Klicka på Dator och enheter och sedan på Datorinfo.

 3. Under Dator kontrollerar du inställningen Penna och pekskärm. Beskriver vilka slags inmatningsmetoder din skärm har stöd för.

Om du har en pekskärm är pekinmatning aktiverat som standard och kan inte stängas av. Om din pekskärm inte svarar på touchgester kontrollerar du om den stöder detta på tillverkarens webbplats och om du har installerat de korrekta drivrutinerna.

Så här ändrar du pektangentbordslayout

Om du vill använda olika layouter på pektangentbordet eller växla till tangentbordslayouter för andra språk trycker du på ikonen för pektangentbordet Ikon för pektangentbordet i det nedre högra hörnet av tangentbordet och sedan på den tangentbordslayout som du vill använda.
Om du står upp eller behöver hålla i en surfplatta med båda händerna kanske du vill växla till tumtangentbordet, där tangenterna delas upp på ömse sidor av skärmen, så att det blir enklare och mer bekvämt att använda. Du växlar till tumtangentbordet genom att trycka på ikonen för pektangentbordet Ikon för pektangentbordet och sedan på ikonen för tumtangentbordet Ikon för tumtangentbordet. Ändra storleken på tumtangentbordet genom att hålla ned och dra i de tre punkterna bredvid mellanslagstangenten till vänster på tangentbordet.
Tumtangentbord
Tumtangentbordet

Förslag och korrigeringar

Medan du använder pektangentbordet kan Windows komma med textförslag för att hjälpa dig att skriva ord fortare eller rätta felstavningar. Om du vill infoga ett förslag trycker du på det, eller om det är markerat kan du bara trycka på mellanslag. Om du vill byta ut det markerade ordet sveper du åt vänster eller höger på mellanslagstangenten.

Textförslag när du skriver ett e-postmeddelande
Förslag på pektangentbordet

Tips och trick för pektangentbordet

Här följer några tips som kan hjälpa dig att få ut så mycket som möjligt av pektangentbordet:

 • I slutet av en mening kan du dubbeltrycka på blankstegstangenten för att infoga en punkt och ett blanksteg. (Inte tillgängligt om du använder en IME (Input Method Editor) och japanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska eller koreanska.)

 • Håll ned tangenterna för att visa liknande tecken. Om du till exempel håller ned ”e” visas è, ē, é, ê och ë. (Inte tillgängligt om du använder en IME och japanska, förenklad kinesiska eller traditionell kinesiska.)

 • Aktivera och inaktivera Caps Lock genom att dubbeltrycka på Skift-tangenten. (Inte tillgängligt om du använder en IME och förenklad kinesiska eller traditionell kinesiska.)

 • Snärta uppåt med fingret på någon av tangenterna i den första raden (den rad som inleds med QWERTY) för att infoga motsvarande siffra (står högst upp till vänster på tangenterna).

 • Tryck på knappen ”&123” om du vill växla till vyn med siffror och symboler. Du kan växla till och från vyn med siffror och symboler snabbare genom att hålla ned ”&123”-knappen, trycka på de knappar som du vill ha, och sedan släppa den.

 • Använd tangentbordsgenvägar genom att trycka på Ctrl-tangenten och en annan tangent.

 • Om du letar efter några roliga tecken trycker du på tangenten Uttryckssymbol.

Obs!

 • Om pektangentbordet visas när du inte vill att det ska visas kan det hända att datorn har konfigurerats felaktigt. Prova att köra felsökaren för pektangentbord (finns bara på engelska) för att åtgärda problemet.

Behöver du mer hjälp?