Foton

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Visa och importera foton

Du kan visa dina foton på flera olika sätt i Windows 8.1. Eftersom du visar och redigerar foton på samma sätt i många appar väljer du bara den app som du gillar bäst. Du kan också se mer av dina favoritfoton när du använder dem på låsskärmen och på panelen Foton.

Apparna Foton och OneDrive visar alla dina foton i biblioteket Bilder och på din OneDrive. Du kan också använda de apparna för att importera foton från kameran och telefonen. Mer information om hur du importerar foton och videoklipp finns i Importera foton och videoklipp från en kamera, telefon eller DVD.

Visa dina foton i appen Foton, OneDrive eller Kamera

De här apparna är utmärkta bildvisningsappar. Foton visas i helskärmsläge och du kan snabbt växla mellan redigering och visning. Öppna de här apparna genom att trycka eller klicka på apparnas paneler på Startskärmen eller genom att söka och sedan öppna appen.

Appen Foton:

  • Med den här appen kan du visa foton som finns i biblioteket Bilder och på din OneDrive. Om du vill växla mellan dina OneDrive-mappar och mapparna i biblioteket Bilder trycker eller klickar du på växlingsknappen i det övre vänstra hörnet.

  • Om du har foton på en kamera eller mobiltelefon kan du importera dem med hjälp av den här appen.

OneDrive-appen:

  • Med den här appen kan du visa foton som finns på din OneDrive och i biblioteket Bilder. Om du vill växla mellan dina OneDrive-mappar och mapparna i biblioteket Bilder trycker eller klickar du på växlingsknappen i det övre vänstra hörnet.

  • Om foton som du tar med appen Kamera laddas upp automatiskt till OneDrive hittar du dem i mappen Kamerabilder.

Appen Kamera:

  • Du kan titta på foton som du har tagit med appen Kamera i kamerabilderna. Svep uppåt från nederkanten eller högerklicka så att appkommandona visas och tryck eller klicka på Kamerabilder.

Obs!

  • Appen Foton visar foton från biblioteket Bilder på datorn. Detta är huvudsakligen mappen Bilder, men kan även omfatta externa enheter, delade nätverksmappar och andra mappar på datorn. Om du vill visa foton från andra mappar flyttar du dem till mappen Bilder eller lägger till dem i biblioteket Bilder. Gå till Bibliotek: Vanliga frågor och svar om du vill se hur du gör det.

  • Kamerabilder visas bara i OneDrive om du har valt att ladda upp foton och videoklipp automatiskt. Mer information finns i Lagra foton på OneDrive.

Anpassa datorn med foton

Anpassa datorn genom att använda dina favoritfoton på låsskärmen, anpassa panelen Foton och ändra bilden som du ritar när du loggar in.

  • Du kan ställa in låsskärmen och panelen Foton när du visar ett foto i appen Foton. Svep uppåt från nederkanten eller högerklicka så att appkommandona visas och tryck eller klicka på Använd som.

  • Du kan ändra bildlösenordet och låsskärmen från Datorinställningar. Gå till Anpassa din dator om du vill se hur du gör det.

Nästa avsnitt: Redigera foton