Appen Väder: Vanliga frågor och svar

Visa alla

Ändra temperaturenhet från Fahrenheit till Celsius

Du kan anpassa måttenheterna för temperatur baserat på dina personliga preferenser.

 1. Svep uppåt från skärmens nederkant eller högerklicka med musen.

 2. Tryck eller klicka på knappen Ändra till Celsius eller Ändra till Fahrenheit.

Ställ in vädret för min aktuella position

Appen Väder kan se var du är och visa det lokala vädret.

 1. Svep uppåt från skärmens nederkant eller högerklicka med musen.

 2. Tryck eller klicka på knappen Aktuell plats.

Lägga till en favoritplats

Du kan bevaka vädret i en lista med platser som du väljer.

 1. Svep nedåt från skärmens överkant eller högerklicka med musen.

 2. Tryck eller klicka på panelen Platser överst på skärmen.

 3. Tryck eller klicka på knappen +.

 4. Ange namnet på platsen.

 5. Tryck eller klicka på din valda plats i listan eller tryck eller klicka på Lägg till. Tryck eller klicka sedan på platsen som visas på panelen på den sidan.

Ta bort en favoritplats

Du kan redigera listan med favoritplatser.

 1. Tryck eller klicka på knappen Redigera. Alla favoritplatser visas med en X-knapp.

 2. Tryck eller klicka på X på den plats som du vill ta bort.

 3. Avsluta genom att trycka eller klicka på knappen Redigera.

Ange en plats som startsida

Du kan ställa in valfri plats som du visar i appen Väder som startsida.

 1. På vädersidan för platsen sveper du uppåt från skärmens nederkant eller högerklickar med musen.

 2. Tryck eller klicka på knappen Ange som startsida.

Ändra platsen på min startsida

Du kan ändra din plats på startsidan i Väder via listan med favoriter.

 1. Svep nedåt från skärmens överkant eller högerklicka med musen på startsidan.

 2. Tryck eller klicka på alternativet Ändra startsida

 3. Tryck eller klicka på önskad plats i listan Favoriter.

Lägga till (fästa) en plats på Startskärmen?

Du kan lägga till (fästa) en levande Väder-panel för valfri plats på Startskärmen.

 1. På vädersidan för platsen sveper du uppåt från skärmens nederkant eller högerklickar med musen.

 2. Tryck eller klicka på Fäst på Start i fältet längst ned på skärmen.

Uppdatera väderinformationen

Informationen i appen Väder uppdateras automatiskt med jämna mellanrum, men du kan också uppdatera den manuellt.

 1. Svep uppåt från skärmens nederkant eller högerklicka med musen.

 2. Tryck eller klicka på Uppdatera.

Visa vädret på en särskild plats

Du kan visa vädret för platser i hela världen.

 1. Tryck eller klicka på sökikonen i det övre högra hörnet på sidan.

 2. Skriv namnet på platsen i sökrutan.

 3. Tryck eller klicka på namnet på platsen.

 4. Tryck på Retur om ingen nedrullningsbar meny med platser visas.

 5. Tryck eller klicka på önskad plats.

Dela väderinformation med andra

Du kan dela med dig av väderinformation till vänner och familj via e-post, Facebook eller Twitter.

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Windows-tangenten+C på tangentbordet eller flytta musen till skärmens övre högra hörn och sedan nedåt längs kanten.

 2. Tryck eller klicka på Dela.

 3. Välj den app som du vill använda för att dela väderinformationen.

Ändra ordning på favoriter

Du kan enkelt ändra ordning i listan med favoritplatser.

 1. Svep nedåt från skärmens överkant eller högerklicka med musen.

 2. Visa listan med favoritplatser genom att trycka eller klicka på Platser.

 3. Tryck eller klicka och håll sedan ned på en plats.

 4. Dra och släpp platsen på önskat ställe.

Visa väderkartor för olika platser i världen

Du kan visa väderinformation för regioner runtom i världen.

 1. Svep nedåt från skärmens överkant eller högerklicka med musen.

 2. Tryck eller klicka på nedpilen bredvid Väderkartor så visas en lista med regioner.

 3. Tryck eller klicka på önskad region.

Funktionen kanske inte är tillgänglig på alla språk.

Växla mellan olika typer av väderkartor

Du kan växla mellan kartor som visar temperatur, nederbörd, moln, satellit och radar.

 1. Svep nedåt från skärmens överkant eller högerklicka med musen.

 2. Tryck eller klicka på Väderkartor.

 3. Tryck eller klicka på olika karttyper för den region som du visar.

 4. Ta fram menyn med karttyper igen genom att trycka på kartan eller flytta musen.

Funktionen kanske inte är tillgänglig på alla språk.

Animera (eller loopa) väderkartor

Väderkartorna animeras för att visa prognoser eller historiska data.

Visa animeringar genom att trycka eller klicka på knappen Spela upp/pausa.

Funktionen kanske inte är tillgänglig på alla språk.

Zooma in på en karta

Du kan zooma in eller ut på en väderkarta på olika sätt.

 1. Touch: Dra isär fingrarna om du vill zooma in och dra ihop dem om du vill zooma ut.

 2. Tangentbord: Du kan zooma in eller ut genom att använda tangentbordsgenvägar.

  1. Om du vill zooma in en nivå använder du {+} eller {=} på tangentbordet.

  2. Om du vill zooma ut en nivå använder du {-} på tangentbordet.

 3. Mus: Klicka på symbolen +/- på skärmen om du vill zooma in och ut. Med musen kan du också använda {SKROLLA + UPP} om du vill zooma in eller {SKROLLA + NED} om du vill zooma ut.

Funktionen kanske inte är tillgänglig på alla språk.

Panorera till timprognos, kartor och väderhistorisk

Du kan panorera till en plats på olika sätt.

 1. Touch: Svep på skärmen

 2. Tangentbord: Använd piltangenterna

  1. Om du vill panorera till vänster använder du {vänsterpil}

  2. Om du vill panorera till höger använder du {högerpil}

  3. Om du vill panorera uppåt använder du {uppil}

  4. Om du vill panorera nedåt använder du {nedpil}

 3. Mus: Vänsterklicka och dra kartan

Obs! Panoreringen är begränsad till regionala gränser, men du kan välja en angränsande region. Se ”Visa väderkartor för olika platser i världen” på den här sidan.

Funktionen kanske inte är tillgänglig på alla språk.

Sortera listan med skidorter

Du kan sortera listan med skidorter i världen på olika sätt.

 1. Svep nedåt från skärmens överkant eller högerklicka med musen.

 2. Tryck eller klicka på Skidorter.

 3. Tryck eller klicka på någon av rubrikerna överst i tabellen: Namn, Nysnö, Spåren är öppna eller Liftarna är öppna.

 4. Klicka på en rubrik om du vill byta till omvänd ordning i listan.

Dina favoritskidorter

Precis som med andra platser i appen Väder kan du välja en skidort som din plats på startsidan, fästa den på Startskärmen och lägga till eller ta bort den i listan Favoriter.

Rapporterna för skidorter innehåller områdeskartor, aktuella förhållanden, recensioner och 360-gradersvyer.

Obs!

 • Funktionerna kan variera beroende på de riktlinjer och bestämmelser som gäller i din region.

Behöver du mer hjälp?