Vad är mappen AppData?

Mappen AppData innehåller programinställningar, filer och data som är specifika för programmen på datorn. Mappen är dold som standard i Utforskaren och har tre dolda undermappar: Local, LocalLow och Roaming.

  • Roaming. Den här mappen (%appdata%) innehåller data som kan flyttas med din användarprofil från en dator till en annan, t.ex. när du är ansluten till en domän, eftersom de kan synkroniseras med en server. Om du till exempel loggar in på en annan dator i en domän, är dina webbläsarfavoriter eller bokmärken tillgängliga.

  • Local. Den här mappen (%localappdata%) innehåller data som inte kan flyttas med din användarprofil. Dessa data är oftast specifika för en dator eller för stora för att synkroniseras med en server. Exempelvis lagrar webbläsare ofta sina tillfälliga filer här.

  • LocalLow. Den här mappen (%appdata%/…/locallow) innehåller data som inte kan flyttas, men har också en lägre åtkomstnivå. Om du till exempel kör en webbläsare i kernelläge eller felsäkert läge kan programmet bara komma åt data från mappen LocalLow.

Själva programmen väljer var informationen sparas: i mappen Local, LocalLow eller Roaming. De flesta skrivbordsprogram använder mappen Roaming som standard, medan de flesta Windows Store-appar använder mappen Local som standard.

Varning!

  • Vi rekommenderar att du inte flyttar, tar bort eller ändrar filer eller mappar i mappen AppData. Det kan leda till att dina program inte körs som de ska eller att de slutar fungera.

Behöver du mer hjälp?