Vad är flygplansläget?

Flygplansläge är en inställning som gör att du snabbt kan stänga av all trådlös kommunikation på datorn. Som namnet antyder är detta särskilt användbart om du är i ett flygplan. I trådlös kommunikation ingår Wi‑Fi, mobilt bredband, Bluetooth, GPS eller GNSS, NFC (near field communication) och andra typer av trådlös kommunikation.

Obs!

 • Även om datorn har en fysisk knapp för flygplansläge rekommenderar vi att du följer dessa steg. Vissa maskinvaruknappar kan inaktivera din trådlösa anslutning på ett sätt som tillåter appar att aktivera anslutningen igen utan att något meddelande visas.

Så här aktiverar eller inaktiverar du flygplansläget

 1. Visa en lista över tillgängliga nätverk genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Inställningar (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Inställningar) och sedan trycka eller klicka på nätverksikonen (Ikon för trådlöst nätverk eller Ikon för kabelanslutet nätverk).

 2. Stäng av eller sätt på Flygplansläge genom att trycka eller klicka på kontrollen.

Obs!

 • När flygplansläget är aktiverat visas en flygplansikon (Ikonen för flygplansläget) i meddelandefältet på datorn.

Så här aktiverar du enskilda trådlösa enheter när flygplansläget är aktiverat

Du kan fortfarande aktivera enskilda trådlösa enheter när flygplansläget är aktiverat. Gör så här:

 1. Svep från den högra kanten av skärmen, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, rör pekaren nedåt, klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Nätverk och sedan på Flygplansläge.

 3. Under Trådlösa enheter trycker eller klickar du på de enheter som du vill aktivera.

Vad gör jag om mina trådlösa enheter inte slås på eller av som de ska?

När du har tryckt eller klickat på kontrollen för att sätta på eller stänga av Flygplansläge kan det ta några sekunder innan datorn aktiverar eller inaktiverar trådlösa enheter. Om du växlar Flygplansläge mellan av och på för snabbt, eller om du sätter på Flygplansläge och sedan sätter datorn i viloläge innan den hinner aktivera dina trådlösa enheter, kan dina trådlösa enheter tappa synkroniseringen med inställningen Flygplansläge.

Om du vill aktivera eller inaktivera dina trådlösa enheter och synkronisera dem med Flygplansläge följer du dessa instruktioner.

 1. Svep från den högra kanten av skärmen, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, rör pekaren nedåt, klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Nätverk och sedan på Flygplansläge.

 3. Aktivera eller inaktivera de trådlösa enheter som inte är synkroniserade med Flygplansläge under Trådlösa enheter.

Varning!

 • Om du använder en app som kan aktivera trådlösa enheter medan Flygplansläge är på, kan dina trådlösa enheter aktiveras utan att du märker det.

Behöver du mer hjälp?