Betrodda enheter: Vanliga frågor och svar

Visa alla

Vad är en betrodd enhet?

När du försöker visa eller redigera känslig information som rör ditt Microsoft-konto, t.ex. din kreditkortsinformation, kan vi be dig uppge en säkerhetskod för att försäkra att du är den enda som kan komma åt ditt konto. Men du kan utse en dator som en betrodd enhet. På betrodda enheter behöver du inte ange en säkerhetskod varje gång du försöker komma åt känslig information.

Hur gör jag min enhet till en betrodd enhet?

Du behöver bara markera en kryssruta för att göra en enhet till en betrodd enhet. När du uppmanas att ange en säkerhetskod för att bekräfta din identitet markerar du kryssrutan Jag loggar in ofta på den här enheten. Fråga inte efter en kod. När du gjort det slipper du ange koden i fortsättningen.

Om du inte har några betrodda enheter som är associerade med ditt Microsoft-konto markerar du den första så här:

 1. Logga in på ditt Microsoft-konto på den enhet som du vill göra till en betrodd enhet.

 2. Tryck eller klicka på Redigera säkerhetsinformation under Lösenord och säkerhetsinformation.

  Den här gången uppmanas du att ange en säkerhetskod.

 3. Se om du fått en kod skickad från Microsoft-kontoteamet till din alternativa e-postadress eller din telefon, och ange den i textrutan.

 4. Markera kryssrutan Jag loggar in ofta på den här enheten. Fråga inte efter en kod. och tryck eller klicka på Skicka.

  Nu kan du redigera din information på den här enheten när du vill, utan att behöva ange säkerhetskoden igen.

Om du tidigare markerat minst en enhet som betrodd ser stegen lite annorlunda ut:

 1. Logga in på ditt Microsoft-konto på den enhet som du vill göra till en betrodd enhet.

 2. Välj var du vill ta emot din säkerhetskod och tryck eller klicka sedan på Nästa.

 3. Se om du fått en kod skickad från Microsoft-kontoteamet till din alternativa e-postadress eller din telefon, och ange den i textrutan.

 4. Markera kryssrutan Jag loggar in ofta på den här enheten. Fråga inte efter en kod. och tryck eller klicka på Skicka.

  Nu kan du redigera din information på den här enheten när du vill, utan att behöva ange säkerhetskoden igen.

Jag har inte längre tillgång till en av mina betrodda enheter. Vad kan jag göra?

Om du inte längre har tillgång till en enhet som du har gjort till en betrodd enhet (t.ex. om din bärbara dator försvinner eller blir stulen) rekommenderar vi att du genast tar bort alla betrodda enheter från ditt Microsoft-konto så att kontot förblir säkert. (Du kan alltid göra en enhet till en betrodd enhet igen senare.)

 1. Logga in på ditt Microsoft-konto på en annan enhet.

 2. Tryck eller klicka på Redigera säkerhetsinformation under Lösenord och säkerhetsinformation.

  Om du uppmanas att ange en säkerhetskod anger du koden och trycker eller klickar på Skicka.

 3. Tryck eller klicka på Ta bort alla betrodda enheter som är kopplade till mitt konto under Betrodda enheter.

 4. Tryck eller klicka på Ta bort alla betrodda enheter.

Vad har hänt med listan över betrodda enheter på sidan med min säkerhetsinformation?

Microsoft har gjort en del ändringar när det gäller hur du hanterar dina betrodda enheter. Exempelvis behöver du inte längre ange ett unikt namn för varje betrodd enhet (eller komma ihåg vilken som är vilken). Du kan också göra hur många enheter som du vill till betrodda enheter, det finns inte längre någon gräns.

Av dessa anledningar har vi tagit bort listan över betrodda enheter från sidan med säkerhetsinformation. Om du inte loggar in på en viss betrodd enhet minst en gång varannan månad tar vi automatiskt bort den från ditt Microsoft-konto. På så sätt förblir ditt konto säkert om en betrodd enhet skulle försvinna eller bli stulen utan att du märker det. Du kan alltid göra en enhet till en betrodd enhet igen senare.

Behöver du mer hjälp?