Vad ska jag göra om något blir fel i Filhistorik?

Om något går fel i Filhistorik visas ett meddelande i meddelandefältet i Aktivitetsfältet på skrivbordet. Om du trycker eller klickar på meddelandet öppnas Åtgärdscenter där du kan åtgärda problemet. Om meddelandefältet inte visas kan du öppna Åtgärdscenter på Kontrollpanelen. Nedan beskrivs några meddelanden som kan visas och vilka åtgärder du kan vidta för att lösa problemen.

Du öppnar Åtgärdscenter genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Åtgärdscenter i sökrutan och trycka eller klicka på Åtgärdscenter.

Visa alla

Välja en annan enhet för Filhistorik

Om enheten med Filhistorik är full eller nästan full kan du börja om från början med en ny enhet eller flytta dina befintliga filer till en ny, större enhet.

Visa alla

Så här väljer du en ny enhet och börjar om

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv Inställningar för Filhistorik i sökrutan och tryck eller klicka på Inställningar för Filhistorik.

 3. Tryck eller klicka på Välj enhet.

 4. Tryck eller klicka på den nya enheten.

Så här väljer du en ny enhet och flyttar filer till den

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv Filhistorik i sökrutan och tryck eller klicka på Filhistorik.

 3. Tryck eller klicka på Välj enhet.

 4. Gör något av följande på sidan Ändra enheten för Filhistorik:

  • Om du vill använda en ny extern enhet, ansluter du enheten till datorn, uppdaterar sidan och trycker eller klickar sedan på OK.

  • Om du vill använda en nätverksplats trycker eller klickar du på Lägg till nätverksplats, bläddrar till eller skriver en plats, trycker eller klickar på Välj mapp och trycker eller klickar sedan på OK.

 5. Om du vill kopiera alla versioner av filerna till den nya enheten trycker eller klickar du på Ja.

Obs!

 • Kontrollera att den nya enheten har tillräckligt med ledigt utrymme så att både dina befintliga filer och de nya filer som du ska lägga till får plats.

Ändra hur länge filer sparas i Filhistorik

Om enheten för Filhistorik är full eller nästan full, men du kan frigöra en del utrymme genom att ändra hur ofta filerna sparas i Filhistorik och hur länge äldre versioner av filerna bevaras.

Så här ändrar du hur länge filer bevaras i Filhistorik

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv Kontrollpanelen i sökrutan och tryck eller klicka på Kontrollpanelen.

 3. Tryck eller klicka på Avancerade inställningar.

 4. Under Versioner:

  • Tryck eller klicka i listan bredvid Spara kopior av filer och välj ett tidsintervall.

  • Tryck eller klicka i listan bredvid Behåll sparade versioner och välj ett tidsintervall.

 5. Tryck eller klicka på Spara ändringar.

Obs!

 • Versioner av filer som är äldre än det tidsintervall du väljer tas inte bort automatiskt i Filhistorik såvida inte enhetens utrymme håller på att ta slut och utrymme behövs för att säkerhetskopiera senare versioner.

Återansluta enheten

Om enheten för Filhistorik har varit frånkopplad för länge, eller så finns det inte tillräckligt med utrymme för att spara tillfälliga versioner av filerna. Om du vill fortsätta spara kopior av filerna måste du ansluta enheten för Filhistorik igen. Anslut enheten för Filhistorik eller välj ditt nätverk igen. Du kan starta en säkerhetskopiering manuellt eller vänta till nästa schemalagda säkerhetskopiering.

Så här startar du en säkerhetskopiering manuellt

 1. Öppna Filhistorik genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Inställningar för Filhistorik i sökrutan och trycka eller klicka på Inställningar för Filhistorik.

 2. Tryck eller klicka på Säkerhetskopiera nu.

Välja enheten för Filhistorik på nytt

Det har uppstått fel i inställningarna av Filhistorik som du kan åtgärda genom att välja enheten för Filhistorik igen.

Så här väljer du enheten igen

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv Filhistorik i sökrutan och tryck eller klicka på Filhistorik.

 3. Tryck eller klicka på Välj enhet.

 4. Tryck eller klicka på den aktuella enheten eller nätverksplatsen på sidan Välj en enhet för Filhistorik och tryck eller klicka sedan på OK.

Kontrollera eventuella fel på enheten för Filhistorik

Det har uppstått fel på enheten för Filhistorik som du måste åtgärda.

Så här reparerar du enheten

 1. Öppna Åtgärdscenter genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Åtgärdscenter i sökrutan, trycka eller klicka på Inställningar och sedan på Åtgärdscenter.

 2. Tryck eller klicka på Reparera.

Ange inloggningsinformationen för ditt nätverk igen

Det har uppstått problem med ditt användarnamn, lösenord eller båda. Börja med att kontrollera att nätverket fortfarande är tillgängligt. Om så är fallet kan du ange din inloggningsinformation igen och fortsätta spara kopior av filerna.

Så här anger du inloggningsinformationen för ditt nätverk igen

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv Filhistorik i sökrutan och tryck eller klicka på Inställningar för Filhistorik.

 3. Tryck eller klicka på Ange nätverksautentiseringsuppgifter.

 4. Ange användarnamn och lösenord i dialogrutan Windows-säkerhet, markera kryssrutan Kom ihåg mina autentiseringsuppgifter och tryck eller klicka sedan på OK.

  Om dialogrutan Windows-säkerhet inte visas uppdaterar du sidan.

Behöver du mer hjälp?