Felsöka problem med en app

I många fall får du automatiskt ett meddelande från Windows Store om det är något problem med en app, och ett försök görs att lösa det. Om du fortfarande har problem med en app, eller om du inte kan öppna den från Store kan du prova att köra felsökaren för appar. Med det här verktyget kan du identifiera och lösa vissa problem med appar och Store. Verktyget finns bara på engelska, men fungerar på datorer som kör andra språk.

Om felsökaren inte kan åtgärda problemet kan du försöka lösa det manuellt genom att följa tipsen nedan.

Obs!

 • Microsoft tillhandahåller ingen teknisk support för appar som har skapats av andra företag. Du måste kontakta utgivaren och be om teknisk support.

 • I vissa fall kan en app tas bort från Windows Store för att den bryter mot användningsvillkoren. I så fall får du ett e-postmeddelande om att appen inte längre är tillgänglig i Store och att den inte längre kommer att fungera på datorn.

Kontrollera att datorn är uppdaterad

Kontrollera att de senaste uppdateringarna är installerade på datorn och att antivirusprogrammet inte hindrar appen från att köras. Mer information om hur du installerar uppdateringar för datorn finns i Windows Update: Vanliga frågor och svar.

Kontrollera att appen inte blockeras av Windows-brandväggen

Vissa appar blockeras som standard av Windows-brandväggen för att skydda datorn bättre. Om en app ska fungera som det är tänkt kanske den måste ta emot information via brandväggen. Mer information finns i avsnittet Tillåta en app att ta emot information via brandväggen i Windows-brandväggen utan och innan.

Kontakta systemadministratören

Om datorn ingår i ett nätverk i en organisation, t.ex. en skola, offentlig myndighet eller ett företag, kan systemadministratören ha inaktiverat användningen av vissa appar med hjälp av Grupprincip. Om du tror att Grupprincip hindrar dig från att använda en app som du behöver ska du kontakta systemadministratören.

Kontrollera att apparna är uppdaterade

Att hålla appen uppdaterad är ett sätt att se till att den fungerar som den ska. Du kan göra det genom att se till att funktionen för automatiska appuppdateringar är aktiverad i Windows Store. Mer information finns i Aktivera automatiska appuppdateringar.

Synkronisera applicenser

Om licensen för en app är osynkroniserad med licensen som är installerad på datorn, kanske appen slutar fungera.

Så här synkroniserar du applicenserna:

 1. Öppna Windows Store genom att trycka eller klicka på Store på Startskärmen.

 2. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 3. Tryck eller klicka på Appuppdateringar.

 4. Tryck eller klicka på Synkronisera licenser.

Installera om appen

Om apparna är aktuella och licenserna är synkroniserade kan du installera om appen för att försöka lösa problemet.

Så här installerar du om en app:

 1. Svep ned eller högerklicka på en app som du vill avinstallera på Startskärmen och tryck eller klicka på Avinstallera. Tryck eller klicka sedan på Avinstallera.

 2. Tryck eller klicka på Store om du vill öppna Windows Store.

 3. Tryck eller klicka på Konto och sedan på Mina appar.

 4. Svep nedåt på eller högerklicka på appen som du vill installera och tryck eller klicka på Installera.

Obs!

 • Om du inte ser Konto har datorn inte den senaste uppdateringen för Store ännu. Svep i stället nedåt från den övre kanten av skärmen (eller högerklicka om du använder en mus) och tryck eller klicka på Dina appar.

Kontakta apputgivaren

Om du fortfarande har problem med en app kan du använda supportuppgifterna på appens beskrivningssida för att kontakta apputgivaren och be om hjälp.

Så här visar du utgivarens appsupportuppgifter:

 1. Öppna Windows Store genom att trycka eller klicka på Store på Startskärmen.

 2. Sök eller bläddra efter appen och tryck eller klicka sedan på den.

 3. Gå till detaljavsnittet på appens beskrivningssida och tryck eller klicka på supportlänken för appen under Läs mer. Länken öppnar ett e-postmeddelande så att du kan kontakta supporten, eller så vidarebefordras du till supportwebbplatsen.

Ställ en fråga i Windows-forumet

Om du inte hittar den information som du behöver från utgivaren kan du ställa frågor i Windows-forumet och få svar från andra som använder Windows.

Behöver du mer hjälp?