Nyheter i Windows 8.1 Update och Windows RT 8.1 Update

Vi publicerar regelbundet uppdateringar av Windows för att införa nya funktioner, de senaste säkerhetsfunktionerna och de bästa drivrutinerna och programmen. Windows 8.1 Update och Windows RT 8.1 Update innehåller förbättringar som gör att Windows känns mer bekant och bekvämt att använda på enheter där det går att använda både pekfunktioner och mus, och som gör att Windows går att använda på fler typer av enheter. Windows 8.1 Update och Windows RT 8.1 Update innehåller även säkerhets- och prestandauppdateringar. De måste installeras om datorn ska kunna ta emot framtida säkerhetsuppdateringar av Windows 8.1 eller Windows RT 8.1.

Hämta uppdateringen

Om du redan använder Windows 8.1 eller Windows RT 8.1 är Windows 8.1 Update och Windows RT 8.1 Update tillgängliga utan kostnad från Windows Update. Du kan se om du redan har den senaste uppdateringen genom att läsa Vilket Windows-operativsystem körs på datorn? Om du i annat fall behöver installera den senaste uppdateringen kan du läsa Installera Windows 8.1 Update (KB 2919355).

Enklare åtkomst till dina favoritappar och viktiga kontroller

 • Strömbrytarknapp och sökknapp på Startskärmen. Dessa knappar finns i det övre högra hörnet på Startskärmen bredvid din profilbild. Du kan snabbt och enkelt stänga av datorn eller söka efter saker direkt från Startskärmen. (På vissa typer av datorer finns det ingen strömbrytarknapp på Startskärmen. Du kan stänga av datorn med strömbrytarknappen i snabbknappen Inställningar i stället.) Mer information finns i Stänga av eller försätta datorn i vilo- eller strömsparläge och Söka.

  Sökknappen och strömbrytarknappen på Startskärmen
  Sökknappen och strömbrytarknappen på Startskärmen.
 • Alla öppna och fästa appar visas i Aktivitetsfältet. Om du gillar att använda skrivbordet, visas både skrivbordsappar och appar från Windows Store i Aktivitetsfältet när de körs. Du kan även fästa en app i Aktivitetsfältet så att du snabbt kan öppna eller växla mellan appar från skrivbordet. Mer information finns i Använda Aktivitetsfältet.

  Flera appar listas i Aktivitetsfältet
  Appar i Aktivitetsfältet
 • Kom åt Aktivitetsfältet överallt. Om du använder en mus, kan du se Aktivitetsfältet på alla skärmar, däribland Startskärmen och Windows Store-appar. Flytta muspekaren under skärmens nederkant så att Aktivitetsfältet visas. Klicka sedan på en app om du vill öppna eller växla till den.

 • Gå direkt till skrivbordet i stället för Startskärmen när du loggar in. Om du använder skrivbordet mest kan du logga in (starta datorn) direkt till skrivbordet i stället för Startskärmen. Och om du vill logga in till Startskärmen i stället, kan du ändra inställningen när du vill. Mer information finns i Skrivbordet.

Mer bekanta alternativ för mus och tangentbord

 • Minimeringsknappen, stängningsknappen och Aktivitetsfältet är mer tillgängliga om du har en mus. Musen fungerar mer konsekvent överallt i Windows. Flytta muspekaren till skärmens överkant om du vill visa stängnings- och minimeringsknappen i alla appar. Flytta muspekaren till skärmens nederkant om du vill se Aktivitetsfältet var du än är i Windows. Mer information finns i Hur stänger jag en app? och Använda Aktivitetsfältet.

  Stängnings- och minimeringsknappen i en apps namnlist
  Stängnings- och minimeringsknappen
 • Högerklicka på en appanel om du vill se fler alternativ. Om du använder en mus och högerklickar på en panel på Startskärmen, visas en snabbmeny bredvid panelen med information om vad du kan göra med den.

  En snabbmeny bredvid en panel efter ett högerklick på panelen
  En snabbmeny när du högerklickar på en panel

Enklare att hitta nya appar

 • Upptäck appar på nya sätt. Windows Store är fäst på Startskärmen och i Aktivitetsfältet om inget annat anges, så det är enkelt att upptäcka nya appar. När du använder snabbknappen Sök visas appar i förslagen och sökresultaten från Bing smart sökning.

 • Minns vilka appar du har installerat nyligen. När du installerar nya appar, visas ett meddelande längst ned till vänster på Startskärmen. Det anvisar till vyn Appar, så att du kan se vad du har installerat nyligen.

  Det nedre vänstra hörnet på Startskärmen med en nedåtriktad pil och ett meddelande om att appar har installerats nyligen
  Meddelandet om nya appar på Startskärmen

Fler datorer och enheter att välja mellan

Om du vill köpa en ny dator går Windows 8.1 Update att köra på fler typer av enheter. Du har alltså mer att välja mellan, däribland prisvärda bärbara datorer och surfplattor. Mer information finns i vår lista över Windows-datorer.

Fördelar för företag

För företagare har Windows 8.1 Update ytterligare funktioner som gör Internet Explorer mer kompatibelt, som utökar principinställningar för administration av mobila enheter och som gör det enklare att installera och distribuera egna appar inom företaget.

Behöver du mer hjälp?