När du kan lita på en webbplats

Huruvida det går att lita på en webbplats eller inte beror delvis på vem som står bakom webbplatsen, vilken information du måste lämna ifrån dig samt vad du vill ha från webbplatsen. Om du inte är säker på om du kan lita på en webbplats bör du tänka på följande:

Visa alla

Hur vet jag om webbplatsen jag besöker är säker?

SmartScreen-filtret i Internet Explorer skyddar mot nätfiskeattacker och skadlig kod genom att varna dig om en webbplats eller nedladdningsplats har rapporterats som osäker.

Windows SmartScreen kontrollerar ryktet för appar som laddas ned från Internet och ett varningsmeddelande visas om appen inte är välkänd och eventuellt kan vara skadlig.

Om Windows SmartScreen inte är aktiverat används SmartScreen-filtret i Internet Explorer för att kontrollera ryktet för nedladdade appar. Om appen inte har ett etablerat rykte visas ett varningsmeddelande.

Är den webbplats du besöker säker?

Om du besöker webbplatsen via en säker anslutning kan du identifiera webbplatsen med hjälp av dess certifikat. En säker eller krypterad webbadress börjar med HTTPS i stället för HTTP och något slags ikon visas ofta i webbläsaren för att tala om att den är säker, till exempel ett hänglås. Säkra anslutningar använder certifikat för att identifiera webbplatsen och kryptera anslutningen så att hackare får svårare att komma åt informationen.

Beroende på vilken typ av certifikat webbplatsen har, visas den webbplatsadress eller företagsadress som certifikatet utfärdats till. För EV-certifikat (certifikat för utökad verifiering) blir adressfältet grönt i vissa webbläsare och visar bekräftade namn- och adressuppgifter för webbplatsägaren. Certifikat som inte är av EV-typ innehåller webbplatsens adress eller domän. Om du kan få fram en säkerhetsrapport och den endast innehåller webbplatsadressen bör du försäkra dig om att det verkligen är den adress som du hade för avsikt att besöka. Nätfiskare och falska webbplatser använder ofta namn som liknar namnen på seriösa webbplatser för att invagga besökarna i falsk trygghet.

Certifikat utfärdas av företag som kallas certifikatutfärdare. Windows innehåller en lista över de vanligaste certifikatutfärdarna. Om en viss certifikatutfärdare inte känns igen av Windows visas ett varningsmeddelande. Det går emellertid att konfigurera Windows så att alla certifikatutfärdare är betrodda, varför du inte enbart ska förlita dig på att ett varningsmeddelande visas när en webbplats är misstänkt bedräglig.

Har webbplatsen certifierats av en organisation för förtroende på Internet?

En organisation som arbetar med förtroende på Internet är ett företag som undersöker om en webbplats har en sekretesspolicy (ett publicerat dokument som anger hur personlig information används) och att webbplatsen ger dig möjlighet att bestämma hur de använder den information du uppger. Webbplatser som har godkänts av den här typen av organisation kan visa upp bevis för att de har certifierats, vanligen någonstans på startsidan eller i beställningsformulären. Emellertid innebär dessa bevis ingen garanti för att webbplatsen är tillförlitlig, de innebär bara att webbplatsen uppfyller just den organisationens villkor. Dessutom kan vissa skrupelfria webbplatser visa sådana logotyper utan att ha rätt till dem. Om du inte är säker på om en förtroendelogotyp är äkta kan du kontakta den utfärdande organisationen och fråga om webbplatsen finns registrerad hos dem.

Om du vill veta mer om dessa organisationer som arbetar för förtroende på Internet kan du besöka webbplatserna TRUSTe, BBB Online eller WebTrust.

Ägs eller drivs webbplatsen av ett företag eller en organisation som du känner väl till?

Om du till exempel har köpt varor från en fysisk butik och varit nöjd med detta kanske du även vill prova butikens webbplats. Även om du litar på företaget bör du alltid läsa webbplatsens sekretesspolicy och användningsvillkor. Ibland är företagets webbplats oberoende av butikerna och den kan ha andra sekretessvillkor. Titta efter villkor som du kanske inte vill acceptera, t.ex. krav på att ta emot erbjudanden eller annonser från webbplatsen via e-post, eller att dina personliga uppgifter delas med företagets partner. Om du inte är nöjd med villkoren eller beteendet (om du t.ex. inte vill bli spårad eller se annonser) ska du inte använda webbplatsen.

Frågar webbplatsen efter personlig information?

Om du blir tillfrågad om personlig information, t.ex. kreditkortsnummer eller bankinformation, ska du enbart uppge denna om du har goda skäl. Kontrollera också att registrering av den här typen av information sker via ett säkert inmatningsformulär. Sök efter ett meddelande om att informationen kommer att krypteras och titta efter en hänglåsikon eller försäkra dig om att webbadressen börjar med HTTPS:// (ange inte konfidentiell information om du inte kan hitta något av detta). Försök även ta reda på vilken policy webbplatsen har för att lagra information: Behåller de uppgifter om ditt kreditkortsnummer? Delar de uppgifter med några partner? Du bör känna dig säker på att platsen använder dina uppgifter på ett korrekt och säkert sätt innan du uppger dem.

Om det är en butikswebbplats, finns det något sätt att kontakta dem via telefon eller brev?

Har de ett telefonnummer som du kan ringa om du får problem, eller som du kan använda för att beställa? Uppger webbplatsen en gatuadress? Finns det en publicerad returpolicy med godtagbara villkor? Om webbplatsen inte uppger ett telefonnummer eller en fysisk adress, försök kontakta företaget via e-post för att fråga efter dessa uppgifter.

Om du inte känner igen webbplatsen, har du i så fall annan information som kan hjälpa dig att fatta ett beslut?

Om du inte känner till en webbplats, eller om den saknar sekretesscertifiering, kanske den ändå går att lita på. Fråga vänner och kolleger om webbplatsen. Sök efter referenser till webbplatsen på Internet för att se om någon källa, till exempel en tidskrift eller ett företag som du litar på, har refererat till den. Läs sekretesspolicyn eller annan juridisk information på webbplatsen (men tänk på att platsen inte nödvändigtvis följer den).

En webbplats är eventuellt inte tillförlitlig om:

  • Du hänvisats till webbplatsen i ett e-postmeddelande från någon du inte känner.

  • Webbplatsen erbjuder stötande innehåll, t.ex. pornografi eller olagligt material.

  • Webbplatsen innehåller erbjudanden som verkar vara för bra för att vara sanna, vilket kan tyda på bedrägeri eller försäljning av olagliga eller piratkopierade produkter.

  • Du luras till webbplatsen genom en lockvara och väl inne på webbplatsen är produkten eller tjänsten inte vad du väntade dig.

  • Du blir ombedd att ange kreditkortsuppgifter för att verifiera din identitet eller tillfrågad om personliga uppgifter som inte verkar behövas.

  • Du blir ombedd att ange ett kreditkortsnummer utan att få bevis för att transaktionen är säker.

Behöver du mer hjälp?