Var finns Enhetshanteraren?

I Enhetshanteraren kan du se vilka enheter som är installerade på datorn, uppdatera drivrutiner för enheterna, kontrollera om maskinvaran fungerar som den ska och ändra maskinvaruinställningar.

Så här öppnar du Enhetshanteraren

  1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
    (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

  2. Skriv Enhetshanteraren i sökrutan och tryck eller klicka på Enhetshanteraren. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

Dubbeltryck eller dubbelklicka på en enhetskategori om du vill visa den. Om en gul varningsikon (Gul varningsikon som indikerar ett potentiellt enhetsproblem) visas vid ett enhetsnamn kan det tyda på ett problem med enheten. Tryck eller klicka på enheten, på Åtgärd och sedan på fliken Egenskaper om du vill visa information om enheten.

Om du behöver uppdatera en drivrutin hittar du mer information i Ladda ned och installera drivrutiner.

Mer information om hur du åtgärdar ljudproblem med datorn finns i Inget ljud i Windows.

Mer information om hur du åtgärdar enhetsproblem som inte visas i Enhetshanteraren finns i Varför hittar inte Windows min Bluetooth-enhet eller en annan trådlös enhet? och Vad händer om en kabelansluten enhet inte har installerats rätt?.

Behöver du mer hjälp?