Var är Start-menyn?

Startskärmen ersätter Start-menyn i Windows 8.1 och Windows RT 8.1.

Öppna Start genom att svepa in från den högra kanten av skärmen och trycka på Start. (Om du använder en mus pekar du längst ned till vänster på skärmen, flyttar pekaren ända in i hörnet och klickar på Start.)

Här är några andra sätt att komma till Start:

 • Tryck på Windows-tangenten Windows-tangenten på tangentbordet.
 • Om du använder en mus kan du peka i det nedre vänstra hörnet på skärmen och klicka på Start-knappen Start-knappenvar du än befinner dig i Windows.
 • Om du är på skrivbordet kan du trycka eller klicka på Start-knappen Start-knappen.

Tips!

 • Du kan komma tillbaka till appen som du använde senast genom att använda snabbknappen Start eller Start-knappen.

Samtliga appar, både sådana som du installerar från Windows och skrivbordsappar, finns i vyn Appar på Startskärmen. Svep upp från mitten av skärmen eller klicka på pilknappen Pilknappen för att komma till vyn Appar. Du kan fästa appar på Startskärmen så att du snabbt kan komma åt dem. Du kan även fästa webbplatser och kontakter.

Så här fäster du en app på Start

 1. Öppna Start genom att svepa in från den högra kanten av skärmen och trycka på Start. (Om du använder en mus pekar du längst ned till vänster på skärmen, flyttar pekaren ända in i hörnet och klickar på Start.)

 2. Svep upp från mitten av skärmen för att komma till vyn Appar. (Om du använder en mus klickar du på pilknappen Pilknappen i det nedre vänstra hörnet av skärmen för att komma till vyn Appar.)
 3. I vyn Appar sveper du uppåt från nederkanten på skärmen och trycker på Anpassa. (Om du använder en mus högerklickar du i en tom yta på skärmen och klickar på Anpassa.)

 4. Bläddra till den app som du vill fästa och markera den genom att trycka eller klicka på den.

 5. Tryck eller klicka på Fäst på Start.

Så här fäster du en webbplats

 1. Öppna en webbläsare, till exempel Microsoft Internet Explorer.

 2. Gå till webbplatsen som du vill fästa i Internet Explorer och svep uppåt från nederkanten på skärmen eller högerklicka var som helst för att öppna adressfältet.

 3. I adressfältet trycker eller klickar du på knappen Favoriter och sedan på knappen Fäst webbplats. Panelen läggs till längst bort på Start.

Obs!

 • I vissa webbläsare kanske proceduren är en annan eller så stöder de inte att objekt fästs på Startskärmen. Mer information finns i hjälpen för webbläsaren.

Så här fäster du en kontakt eller sida som du använder ofta

 1. Öppna den app som du vill använda, t.ex. Kontakter.

 2. Markera det objekt som du vill fästa på Start.

 3. Tryck eller klicka på Fäst på Start.

 4. Skriv ett namn eller en kort beskrivning och tryck eller klicka på Fäst på Start. Panelen läggs till längst bort på Start.

Obs!

 • För vissa appar kanske proceduren är en annan, eller så stöder de inte att objekt fästs på Start. Mer information finns i hjälpen för appen.

Så här startar du på skrivbordet i stället för på Startskärmen

Du kan gå direkt till skrivbordet i stället för till Startskärmen när du loggar in på datorn.

 1. Öppna Egenskaper för Aktivitetsfältet och navigering genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Aktivitetsfältet i sökrutan och trycka eller klicka på Aktivitetsfältet och navigering.

 2. Tryck eller klicka på fliken Navigering och markera sedan kryssrutan Gå till skrivbordet i stället för till Start när jag loggar in eller stänger alla appar på skärmen.

 3. Tryck eller klicka på OK.

Obs!

 • Om du vill gå direkt till Startskärmen när du loggar in avmarkerar du kryssrutan Gå till skrivbordet i stället för till Start när jag loggar in eller stänger alla appar på skärmen och trycker eller klickar sedan på OK.

Behöver du mer hjälp?