Varför kan jag inte aktivera Windows?

Om du har fått ett meddelande om att Windows inte kunde aktiveras läser du avsnitten nedan med vanliga orsaker och åtgärder som du kan prova för att lösa problemet. Mer information om aktiveringsfel som inte visas på den här sidan finns i Få hjälp med aktiveringsfel.

Om du vill ha mer hjälp med aktiveringen går du till artikeln om produktaktivering.

Du har uppdaterat till Windows 8.1 eller Windows 8, men hade inte en tidigare version eller rätt utgåva av Windows installerad (fel: 0xC004F061)

Om felet 0xC004F061 visas när du försöker aktivera Windows 8.1 eller Windows 8 beror det på något av följande:

  • Du använder en produktnyckel för att uppdatera till Windows 8.1 eller Windows 8, men ingen tidigare version av Windows var installerad på datorn. För att kunna uppdatera måste Windows 8, Windows 7, Windows Vista eller Windows XP redan vara installerat på datorn.

    Om du har formaterat hårddisken eller bytt hårddisk kan du inte använda en produktnyckel för att uppdatera till Windows 8.1 eller Windows 8. Du måste installera den tidigare versionen av Windows och installera om Windows 8.1 eller Windows 8.

  • Du försöker installera Windows 8.1 Pro Pack eller Windows 8 Pro Pack, men Windows 8.1 Pro eller Windows 8 Pro är redan installerat på datorn. Om du uppgraderar din utgåva måste du installera Windows 8.1 Media Center Pack eller Windows 8 Media Center Pack.

  • Du försöker installera Windows 8.1 Media Center Pack eller Windows 8 Media Center Pack, men datorn kör inte Windows 8.1 Pro eller Windows 8 Pro. För att kunna uppgradera din utgåva måste du först installera Windows 8.1 Pro Pack eller Windows 8 Pro Pack.

Om du inte lyckas installera funktionspaketet som du köpt kontaktar du supporten. Mer information om hur du lägger till funktioner finns i Add features: FAQ.

En annan version av Windows eller en annan produktnyckel kan ha använts under en reparation

Om du lämnade in din dator för reparation i en butik eller till någon som bygger och reparerar datorer, är det möjligt att en annan version av Windows installerades för att slutföra reparationen. Det kan också hända att en annan produktnyckel användes för datorn, som kan vara blockerad om den har använts på flera datorer än vad som är tillåtet enligt licensvillkoren för programvara från Microsoft.

Om Windows aktiverades innan datorn reparerades eller byggdes om kanske du kan åtgärda problemet genom att ange produktnyckeln som medföljde datorn eller ditt ursprungliga exemplar av Windows. Du kan även försöka installera om ursprungsversionen av Windows.

Ett exemplar av Windows kan ha installerats på flera datorer (fel 0xC004C008)

Om du har ett exemplar av Windows och installerade det på flera datorer, kanske aktiveringen inte fungerar eftersom produktnyckeln redan har använts på en annan dator, eller används på fler datorer än vad som tillåts enligt Microsofts licensvillkor för programvara. För de flesta exemplar av Windows gäller att en kopia kan installeras på en enda dator.

Om din produktnyckel används på fler datorer än vad som tillåts enligt licensvillkoren för programvara från Microsoft måste du köpa en produktnyckel eller ett exemplar av Windows för varje dator för att kunna aktivera dem.

Piratkopior

Om du har en piratkopia av Windows som inte publicerades eller licensierades av Microsoft fungerar aktiveringen inte, eftersom Microsoft inte kan matcha din dators maskinvaruprofil mot den 25 tecken långa produktnyckeln.

På webbsidan How to Tell på Microsofts webbplats kan du ta reda på om ditt exemplar av Windows är en piratkopia. Om det är det måste du antagligen köpa ett nytt exemplar av Windows.

Begagnad dator

Om du köpte en begagnad dator med Windows förinstallerat är det möjligt att produktnyckeln används på fler datorer än Microsofts licensvillkor för programvara tillåter.

Du kan behöva be den du köpte den begagnade datorn av om den ursprungliga DVD:n med Windows och produktnyckeln. Om det inte går att få fram DVD:n eller produktnyckeln eller om du testade dem och ändå inte kan aktivera, kanske du behöver köpa en ny nyckel eller ett nytt exemplar av Windows.

Maskinvaruändringar

Om du har gjort stora maskinvaruändringar på datorn, t.ex. om du har bytt hårddisken eller moderkortet, måste du aktivera Windows via telefon. Vidare instruktioner finns i artikeln om produktaktivering.

Behöver du mer hjälp?