Varför kan jag inte hitta eller installera en app från Windows Store?

Här är några anledningar till att du kanske inte kan hitta eller installera en app från Windows Store:

 • Appen är inte tillgänglig i ditt land eller din region. Även om en app kan vara tillgänglig i flera olika länder eller regioner, kanske utgivaren har bestämt sig för att inte lansera den i ditt land eller din region. Det innebär att du kan se appbeskrivningssidan på webben, men när du försöker visa appen i Store visas ett meddelande om att den inte är tillgänglig.

 • Appar kanske döljs på grund av dina inställningar. Du kan ange inställningar i Store så att det är enklare att hitta appar på det språk du föredrar eller appar med hjälpmedelsfunktioner. När dessa inställningar är aktiverade döljs de appar som inte uppfyller begränsningarna när du bläddrar eller söker i Store. Mer information om inställningar finns i Ange inställningar för Windows Store.

 • Family Safety-inställningar kanske gör att vissa appar döljs på grund av deras åldersklassificering. Föräldrar kan använda Family Safety-inställningar för att se till att deras barn inte kan visa eller installera appar som inte är lämpliga i deras ålder från Store. Mer information om Family Safety finns i Use Family Safety with the Windows Store.

 • Betalningsmetoden som har associerats med ditt konto är inte från landet eller regionen du är i. Om du vill köpa en app från Store i ett visst land eller en viss region måste betalningsmetoden vara från det landet eller den regionen. Mer information finns i Använda Windows Store i ett annat land eller en annan region.

 • Appen finns inte kvar i Store längre. I vissa fall kan en app ha tagits bort från Store. Det innebär att du kan se appbeskrivningssidan på webben, men när du försöker visa appen i Store visas ett meddelande om att den inte är tillgänglig.

 • Datorns processor är inte kompatibel med appen. Appar som är inkompatibla med datorns processor döljs automatiskt i Store så att du inte installerar appar som inte går att köra på datorn. Det innebär att du kan se en app som är tillgänglig i Store på en viss dator men att samma app inte är tillgänglig i Store på en annan dator med en annan processor.

 • Datorn uppfyller inte appens systemkrav. Det går inte att installera en app om datorn inte uppfyller dess systemkrav. Om du vill visa systemkraven för en app går du till detaljavsnittet på appens beskrivningssida i Store. Om datorn uppfyller appens systemkrav men du inte kan installera den kontrollerar du att du inte har loggat in på datorn eller Store med ett temporärt konto eller gästkonto.

 • Datorn uppdaterades nyligen, men startades inte om. Om Windows-uppdateringar nyligen har installerats, måste du starta om datorn innan du kan installera appar från Store.

Om du har gått igenom alla möjliga orsaker som anges och ändå inte kan hitta eller installera appar provar du att rensa cacheminnet för Windows Store på datorn.

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv kör i sökrutan och tryck eller klicka på Kör.

 3. Skriv wsreset.exe i kommandot Kör och tryck eller klicka på OK.

  Obs!

  • Windows Store öppnas när cacheminnet har rensats.

Behöver du mer hjälp?