Varför kan jag inte logga in i Windows Store?

Om Windows Store inte öppnas när du trycker eller klickar på Store på Startskärmen kan du prova att köra felsökaren för appar. Med det här verktyget kan du identifiera och lösa vissa problem med Windows Store. Verktyget finns bara på engelska, men fungerar på datorer som kör andra språk.

Om du kan öppna Store, men inte kan logga in, kontrollerar du att du har angett rätt Microsoft-konto och lösenord. Om uppgifterna stämmer men du ändå har problem, kanske du måste återställa ditt lösenord:

 1. Gå till webbplatsen Återställ ditt lösenord.

 2. Välj det alternativ som motsvarar det problem du har och följ sedan anvisningarna på skärmen.

 3. Välj hur du vill återställa lösenordet och följ sedan anvisningarna.

  När du har återställt lösenordet är det en god idé att lägga till så mycket säkerhetsuppgifter som möjligt för att skydda kontot ännu mer. Om du glömmer lösenordet eller om någon annan försöker ta över kontot, kan du använda dessa uppgifter för att få tillbaka kontot.

Om du kan logga in till andra appar och tjänster med ditt Microsoft-konto kan du prova att tömma cachen för Windows Store på datorn.

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv kör i sökrutan och tryck eller klicka på Kör.

 3. Skriv wsreset.exe i kommandot Kör och tryck eller klicka på OK.

  Obs!

  • Windows Store öppnas när cacheminnet har rensats.

Behöver du mer hjälp?