Allt om Windows-brandväggen

Vad är en brandvägg?

En brandvägg är ett program eller maskinvara som hindrar hackare och vissa typer av skadlig kod från att komma åt datorn via ett nätverk eller Internet. Den gör detta genom att kontrollera informationen som kommer från Internet eller ett nätverk och sedan antingen blockera informationen eller låta den passera till datorn.

En brandvägg är inte samma sak som ett antivirusprogram eller en app mot skadlig kod. Brandväggar skyddar mot maskar och hackare, medan antivirusappar skyddar mot virus och appar mot skadlig kod skyddar mot just skadlig kod. Du behöver alla tre. Du kan använda antivirusprogrammet Windows Defender som ingår i Windows 8 eller använda en annan app som skyddar mot virus och skadlig kod.

Du behöver bara en brandvägg på datorn (utöver brandväggen som förmodligen finns inbyggd i nätverkets router). Om du kör mer än brandvägg på datorn samtidigt kan det orsaka konflikter och problem.

Windows-brandvägen medföljer Windows och är aktiverad som standard.

Här är en bild som visar hur en brandvägg fungerar:

Illustration som visar hur en brandvägg skapar en barriär mellan Internet och din dator
En brandvägg skapar en barriär mellan Internet och din dator

Vi rekommenderar att du använder följande standardinställningar för brandväggen:

 • Brandväggen är på för alla nätverksanslutningar.

 • Brandväggen blockerar alla inkommande anslutningar, med undantag för dem som du uttryckligen tillåter.

 • Brandväggen är på för alla nätverkstyper (Privat, Offentligt eller Domän).

  Obs!

  • Datorer som kör Windows RT eller Windows 8 kan inte ansluta till en domän. Du kan bara ansluta till en domän om datorn kör Windows 8 Pro eller Windows 8 Enterprise.

Aktivera eller inaktivera Windows-brandväggen

Du bör endast inaktivera Windows-brandväggen om en annan brandvägg är aktiverad. Om du stänger av Windows-brandväggen kan datorn (och nätverket, om du har ett sådant) bli mer sårbart för angrepp från maskar eller hackare.

 1. Öppna Windows-brandväggen genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar sedan ned muspekaren och klickar på Sök), skriva brandvägg i sökrutan och sedan trycka eller klicka på Windows-brandväggen.

 2. Tryck eller klicka på Aktivera eller inaktivera Windows-brandväggen. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

 3. Gör något av följande:

  • Tryck eller klicka på Aktivera Windows-brandväggen under varje typ av nätverk som du vill skydda och tryck eller klicka på OK.

  • Tryck eller klicka på Stäng av Windows-brandväggen (rekommenderas inte) under varje typ av nätverk som du inte längre vill skydda och tryck eller klicka på OK.

  Obs!

  • Om datorn är ansluten till ett nätverk kan nätverksprinciperna förhindra att du kan utföra de här stegen. Kontakta administratören om du vill ha mer information.

Förstå inställningarna i Windows-brandväggen

Du kan anpassa fyra inställningar för varje typ av nätverk (Offentligt, Privat eller Domän). Du hittar inställningarna genom att följa de här stegen:

 1. Öppna Windows-brandväggen genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar sedan ned muspekaren och klickar på Sök), skriva brandvägg i sökrutan och sedan trycka eller klicka på Windows-brandväggen.

 2. Tryck eller klicka på Aktivera eller inaktivera Windows-brandväggen. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

Här ser du vad inställningarna gör och när du bör använda dem:

 • Aktivera Windows-brandväggen . Inställningen är aktiverad som standard. När Windows-brandväggen är aktiverad hindras de flesta appar från att ta emot information genom brandväggen. Om du vill tillåta att en app tar emot information följer du stegen i nästa avsnitt för att lägga till appen i listan med tillåtna appar. Exempelvis kanske du inte kan ta emot foton i ett snabbmeddelande förrän du har lagt till snabbmeddelandeappen i listan över tillåtna program.

 • Blockera alla inkommande anslutningar, även de som finns i listan över tillåtna appar. Den här inställningen blockerar alla oönskade försök att ansluta till datorn. Använd den här inställningen om du vill skydda datorn maximalt, t.ex. när du ansluter till ett offentligt nätverk på ett hotell eller en flygplats. När du blockerar alla inkommande anslutningar kan du ändå visa de flesta webbsidor, skicka och ta emot e-post samt skicka och ta emot snabbmeddelanden.

 • Visa ett meddelande när Windows-brandväggen blockerar en ny app. Om du markerar den här kryssrutan visas ett meddelande när Windows-brandväggen blockerar en ny app och du får möjlighet att avblockera appen.

 • Stäng av Windows-brandväggen (rekommenderas inte). Undvik den här inställningen, såvida inte någon annan brandvägg är aktiv på datorn.

Obs!

 • Om vissa brandväggsinställningar inte går att redigera och datorn är ansluten till en domän, kan systemadministratören ha styrt dessa inställningar via Grupprincip.

Tillåta en app att ta emot information via brandväggen

De flesta appar blockeras som standard av Windows-brandväggen för att skydda datorn bättre. Om apparna ska fungera som det är tänkt kan vissa av dem behöva få ta emot information via brandväggen.

Innan du tillåter en app att ta emot information via brandväggen bör du sätta dig in i vilka risker det innebär. Mer information finns i Vilka risker finns med att släppa appar genom en brandvägg?.

 1. Öppna Windows-brandväggen genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar sedan ned muspekaren och klickar på Sök), skriva brandvägg i sökrutan och sedan trycka eller klicka på Windows-brandväggen.

 2. Tryck eller klicka på Tillåt en app eller funktion i Windows-brandväggen.

 3. Tryck eller klicka på Ändra inställningar. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

 4. Markera kryssrutan vid den app som du vill tillåta, markera vilka nätverkstyper du vill tillåta kommunikation för och klicka sedan på OK.

Öppna en port i Windows-brandväggen

Om Windows-brandväggen blockerar en app och du vill tillåta den att ta emot information genom brandväggen kan du vanligen göra det genom att markera appen i listan över tillåtna appar enligt beskrivningen i föregående avsnitt.

Men om appen inte finns med i listan kan du behöva öppna en port (ett sätt för appar att ta emot information genom brandväggen). Om du till exempel vill spela ett onlinespel för flera deltagare med dina vänner måste du kanske öppna en port för spelet så att brandväggen släpper igenom spelinformationen till datorn. En öppnad port förblir öppen, därför måste du tänka på att stänga portar som inte längre behöver vara öppna.

 1. Öppna Windows-brandväggen genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar sedan ned muspekaren och klickar på Sök), skriva brandvägg i sökrutan och sedan trycka eller klicka på Windows-brandväggen.

 2. Tryck eller klicka på Avancerade inställningar. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

 3. Tryck eller klicka på Regler för inkommande trafik till vänster i dialogrutan Windows-brandväggen med avancerad säkerhet och sedan på Ny regel till höger.

 4. Följ anvisningarna på skärmen.

Behöver du mer hjälp?