Startinställningar för Windows (inklusive felsäkert läge)

Med Startinställningar för Windows (tidigare kallad Avancerade startalternativ) kan du identifiera och åtgärda problem på datorn genom att starta Windows i olika avancerade felsökningslägen.

Så här öppnar du Startinställningar för Windows

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Uppdatera/återställa under Datorinställningar och tryck eller klicka på Återställning.

 3. Tryck eller klicka på Starta om nu under Avancerad start.

 4. När datorn startar om trycker eller klickar du på Felsök på skärmen Välj ett alternativ.

  Om alternativet Startinställningar inte visas trycker eller klickar du på Avancerade alternativ.

 5. Tryck eller klicka på Startinställningar.

 6. Tryck eller klicka på Starta om.

 7. Välj den startinställning du vill ha på skärmen Startinställningar.

 8. Logga in på datorn med ett användarkonto med administratörsbehörigheter.

Med vissa av alternativen, till exempel felsäkert läge, startas Windows i ett begränsat läge där endast viktiga program startas. Med andra alternativ startas Windows med avancerade funktioner (används ofta av systemadministratörer och IT-tekniker). Mer information finns på Microsoft TechNets webbplats för IT-tekniker.

Obs!

 • Om du använder BitLocker på en surfplatta måste du inaktivera det innan du kan öppna Startinställningar för Windows. Om du använder Windows RT 8.1 kan du bli ombedd att ange din återställningsnyckel för enhetskryptering för att kunna komma åt Startinställningar.

Visa alla

Aktivera felsökning

Windows startas i ett avancerat felsökningsläge avsett för IT-tekniker och systemadministratörer.

Aktivera startloggning

Med det här alternativet skapas filen ntbtlog.txt med en lista över alla drivrutiner som installeras under systemstarten, vilket kan vara användbart vid avancerad felsökning.

Aktivera låg bildskärmsupplösning (640×480)

Windows startas med den aktuella drivrutinen för grafikkortet och med inställningar för låg upplösning och uppdateringshastighet. Du kan använda det här läget för att återställa visningsinställningarna.

Felsäkert läge

Om du har problem med datorn kan du felsöka den genom att starta den i felsäkert läge. I felsäkert läge startas Windows med en minimal uppsättning drivrutiner och tjänster. Om ett problem inte visas igen när du startar datorn i felsäkert läge kan du utesluta standardinställningarna och grundläggande drivrutiner och tjänster som möjliga orsaker. Det finns tre olika alternativ för felsäkert läge

 • Felsäkert läge: Windows startas med en minimal uppsättning drivrutiner och tjänster.

 • Felsäkert läge med nätverk: Windows startas i felsäkert läge med de nätverksdrivrutiner och tjänster som behövs för att komma åt Internet eller andra datorer i nätverket.

 • Felsäkert läge med kommandotolk: Windows startas i felsäkert läge med ett kommandotolkfönster i stället för det vanliga Windows-gränssnittet. Det här alternativet är avsett för IT-tekniker och systemadministratörer.

Om problemet försvinner när du startar om datorn i felsäkert läge kan du vara säker på att det inte orsakas av de grundläggande inställningarna, filerna och drivrutinerna i Windows. I så fall använder du uteslutningsmetoden för att hitta orsaken till problemet. Försök med att starta alla appar på skrivbordet som du brukar använda, en i taget (även apparna i startmappen), för att kontrollera om en viss app orsakar problemet. Om det är så, avinstallerar du appen eller kontaktar programutgivaren. Om problemet uppstår när datorn startats i felsäkert läge, eller om du fortfarande inte kan hitta problemet, kan du prova att återställa datorn utan att ta bort filer eller återställa datorn helt. Mer information finns i Återställa datorn till en tidigare tidpunkt, återställa datorn utan att ta bort filer eller återställa datorn helt.

Inaktivera krav på signering av drivrutin

Tillåter att drivrutiner med felaktiga signaturer installeras.

Inaktivera tidig start av program mot skadlig kod

Förhindrar tidig start av programdrivrutin mot skadlig kod, vilket gör att drivrutiner som kanske innehåller skadlig kod kan installeras.

Inaktivera automatisk omstart efter fel

Förhindrar att Windows startas om automatiskt om ett fel leder till att Windows misslyckas. Det här alternativet väljer du endast om Windows fastnat i en loop och där Windows inte fungerar trots upprepade omstartsförsök.

Återställningsläge för katalogtjänster

Domänkontrollanten i Windows startas med Active Directory så att katalogtjänsten kan återställas. Det här alternativet är avsett för IT-tekniker och systemadministratörer.

Behöver du mer hjälp?