Arbetsmappar: vanliga frågor och svar

Arbetsmappar är ett ställe där du kan spara de filer du arbetar på, så att du kan komma åt dem från alla dina datorer och enheter, även när du är offline.

Visa alla

Hur ställer jag in Arbetsmappar?

Arbetsmappar fungerar inte förrän IT-administratören på ditt företag har konfigurerat ditt konto. Så här kommer du igång när ditt konto har konfigurerats:

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv Arbetsmappar i sökrutan och tryck eller klicka på Arbetsmappar.

 3. Tryck eller klicka på Konfigurera Arbetsmappar och följ anvisningarna på skärmen. Om Arbetsmappar inte kan hitta dina inställningar kontaktar du IT-administratören och frågar om ditt konto är konfigurerat.

Obs!

 • Om du uppgraderade till Windows 8.1 från Windows 7 kan du behöva konfigurera Arbetsmappar igen.

Var finns mina filer?

Filer som du sparar i Arbetsmappar finns på följande platser:

 • På den dator eller enhet där du sparade filerna i Arbetsmappar. Om du inte har ändrat platsen när du konfigurerade Arbetsmappar sparas dina Arbetsmappar i din användarprofil här: C:\Användare\användarnamn\Arbetsmappar, där användarnamn är ditt Windows-användarnamn.

 • På ditt företags server.

 • På alla andra datorer eller enheter där du ställt in Arbetsmappar.

Hur flyttar jag Arbetsmappar till en annan plats på datorn?

Vi rekommenderar att du använder standardplatsen för Arbetsmappar. Som standard sparas Arbetsmappar i din användarprofil här: C:\Användare\användarnamn\Arbetsmappar, där användarnamn är ditt Windows-användarnamn.

Du kan ändra var Arbetsmappar lagrar dina filer. Gör så här:

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv Arbetsmappar i sökrutan och tryck eller klicka på Arbetsmappar.

 3. Tryck eller klicka på Sluta använda Arbetsmappar.

 4. Tryck eller klicka på Konfigurera Arbetsmappar.

 5. I steget Introduktion till Arbetsmappar trycker eller klickar du på Ändra och väljer sedan en ny plats där du vill att dina Arbetsmappar ska sparas.

Obs!

 • Du kan välja en plats på en annan enhet med mer ledigt utrymme så länge enheten är formaterad med NTFS-filsystemet och permanent ansluten till din dator.

Vad händer om platsen för Arbetsmappar inte fungerar?

Du kommer inte kunna använda vissa platser på datorn som är reserverade av Windows eller krypterade. Om du försöker välja en sådan plats för Arbetsmappar visas ett meddelande om att platsen inte är giltig.

Följande platser är reserverade av Windows:

 • Mappen Windows och dess undermappar.

 • Mappen Program och mappen Program (x86) samt undermappar till dessa.

 • Toppnivåmappen i din användarprofil (vanligtvis C:\Användare\användarnamn, där användarnamn är ditt Windows-användarnamn) – den måste ligga i undermappen \Arbetsmappar i stället.

 • Toppnivåmappen på en enhet – den måste ligga i en undermapp i stället.

 • Mappen Dokument eller en annan mapp som omdirigerar till en annan plats.

 • Mappar som redan är krypterade med Krypterande filsystem (EFS) eller BitLocker-diskkryptering.

Om en plats som du vill använda för mappen Arbetsmappar är krypterad kan du välja en annan plats eller dekryptera platsen och försöka igen. Så här dekrypterar du en plats:

 1. Öppna Utforskaren genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Utforskaren i sökrutan och trycka eller klicka på Utforskaren.

 2. Bläddra till den krypterade platsen.

 3. Tryck på och håll ned eller högerklicka på mappen och tryck eller klicka sedan på Egenskaper.

 4. Tryck eller klicka på Avancerat på fliken Allmänt.

 5. Avmarkera kryssrutan Kryptera innehåll för att skydda data under Attribut för komprimering eller kryptering, tryck eller klicka på OK och tryck eller klicka sedan på OK igen.

Hur vet jag att mina Arbetsmappar är aktuella?

Arbetsmappar ska hålla sig uppdaterade så länge som din dator eller enhet är ansluten till Internet, och du kan synkronisera filerna manuellt för att vara säker på att ha den senaste versionen. Så här gör du:

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv Arbetsmappar i sökrutan och tryck eller klicka på Arbetsmappar.

 3. Tryck eller klicka på Synkronisera nu om du vill synkronisera dina filer.

Varför är filerna i Arbetsmappar gröna?

Den gröna färgen innebär att filerna och mapparna är krypterade. Kryptering hjälper dig skydda dina arbetsfiler om din dator blir stulen, eller om någon annan använder din dator med sitt eget konto. Ditt företag bestämmer om dina filer ska krypteras eller inte.

Hur dekrypterar jag en fil i Arbetsmappar?

Du kan inte dekryptera en krypterad fil i Arbetsmappar, eftersom det är företaget som bestämmer om filerna ska vara krypterade. Men om du sparar en personlig fil i Arbetsmappar och sedan flyttar ut den ur Arbetsmappar – t.ex. till OneDrive – gäller företagets säkerhetsprinciper fortfarande för filen. Det gröna filnamnet innebär att den fortfarande är krypterad av ditt företag, och om du lämnar företaget kommer du kanske inte att kunna läsa eller visa filen. Följ de här anvisningarna om du vill ta bort företagets säkerhetsprinciper från dina personliga filer:

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv Utforskaren i sökrutan och tryck eller klicka sedan på Utforskaren.

 3. Bläddra till platsen där dina Arbetsmappar finns (vanligtvis: C:\Användare\användarnamn\Arbetsmappar, där användarnamn är ditt Windows-användarnamn).

 4. Flytta ut dina personliga filer ur Arbetsmappar och in i OneDrive, din dokumentmapp eller till något annat ställe på datorn.

 5. Håll ned eller högerklicka på filen eller mappen som du vill dekryptera och tryck eller klicka sedan på Ta bort företagskontroll.

Om du flyttar tillbaka de dekrypterade filerna till Arbetsmappar kommer de att krypteras igen.

Varför måste jag ange mitt lösenord flera gånger?

Det är ditt företag som styr lösenordspolicyn för Arbetsmappar, så om du ombeds ange ditt lösenord trots att det inte ändrats beror detta antagligen på företagets policy. Men om företaget använder funktioner för att ansluta datorer till arbetsplatsen, som gör att du kan ansluta till nätverksresurser som interna webbplatser och företagsappar kan du minska antalet gånger du blir ombedd att ange lösenordet. Så här ansluter du till en arbetsplats:

 1. Svep från den högra kanten av skärmen, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, rör pekaren nedåt, klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Nätverk och sedan på Arbetsplats.

 3. Tryck eller klicka på Anslut och följ anvisningarna på skärmen.

Vad ska jag göra när Arbetsmappar visar filer med fel?

Ibland händer det att filer inte synkroniseras korrekt. Om det händer visar Arbetsmappar en lista över de filerna och orsakerna till att de inte synkroniserades. Här är några saker du kan göra för att försöka lösa problemet.

 • Stäng filerna

 • Flytta ut filerna ur Arbetsmappar, klicka på Synkronisera nu och flytta sedan tillbaka dem till Arbetsmappar

 • Starta om datorn

Kan jag använda Arbetsmappar på min iPad?

Ja, det är bara att ladda ned appen Arbetsmappar från App Store. Mer information finns i Vanliga frågor och svar om appen Arbetsmappar för iPad.

Hur slutar jag använda Arbetsmappar?

Om du slutar att arbeta för företaget ska du ta bort dina personliga filer ur Arbetsmappar och sluta använda funktionen. Så här gör du:

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

 2. Skriv Arbetsmappar i sökrutan och tryck eller klicka på Arbetsmappar.

 3. Tryck eller klicka på Sluta använda Arbetsmappar.

Hur får jag hjälp med Arbetsmappar?

Om du vill ha hjälp av IT-administratören på företaget gör du så här:

 1. Öppna Kontrollpanelen genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Kontrollpanelen i sökrutan och trycka eller klicka på Kontrollpanelen.

 2. Tryck eller klicka på System och säkerhet och sedan på Arbetsmappar.

 3. Tryck eller klicka på Skicka e-post till teknisk support. Ditt e-postprogram öppnas med ett nytt meddelande som innehåller information om dina Arbetsmappar.

 4. Lägg till ett meddelande som förklarar vad du vill ha hjälp med och skicka sedan meddelandet.

Om du behöver mer hjälp kan du ställa frågor på webbplatsen Microsoft Community.

Om du är administratör och vill ha mer information om Arbetsmappar kan du gå till Översikt över Arbetsmappar på TechNet.

Behöver du mer hjälp?