Avsluta ditt Microsoft-konto

Om du avslutar kontot kan du inte längre använda det för att logga in på de Microsoft-produkter och -tjänster som du har använt. Innan du avslutar kontot måste du ordna upp en del saker. Avsluta prenumerationer och se till att du inte glömt något viktigt, det kan vara filer i OneDrive, saker på Xbox, e-postmeddelanden i Outlook.com och liknande. Mer information om vad du bör kontrollera finns i Avsluta ett Microsoft-konto

Du får en 60 dagars ångerperiod efter att du avslutat ditt konto. Det innebär att om du ändrar dig så kan du logga in och ha kontot aktivt igen. Om du inte loggar in under de här 60 dagarna kan ditt konto inte återställas.

Följ instruktionerna nedan när du är säker på att du vill avsluta ditt konto:

  1. Gå till Avsluta mitt konto.

  2. Om du uppmanas att logga in och/eller verifiera kontot följer du instruktionerna.

  3. Kontrollera att rätt Microsoft-konto visas på sidan och klicka sedan på Nästa.

  4. Läs igenom listan och klicka på kryssrutorna för att bekräfta att du har läst varje punkt.

  5. I listrutan Välj ett skäl anger du orsaken till att du avslutar kontot.

  6. Klicka på Avsluta konto.