Säkerhetsinformation för Microsoft-konto: Vanliga frågor och svar

Om du har fått ett meddelande om att uppdatera eller verifiera säkerhetsinformationen för ditt Microsoft-konto, vill du säkert veta varför.

Vi ber alla som har ett Microsoft-konto att skydda sina data genom att kontrollera att säkerhetsinformationen för kontot är korrekt och uppdaterad. Vi kan använda din aktuella säkerhetsinformation (till exempel en alternativ mejladress eller ett telefonnummer) till att verifiera din identitet om det skulle uppstå något problem. Om du till exempel glömmer bort lösenordet, eller om någon försöker ta över ditt konto, kan vi hjälpa dig att få tillgång till kontot igen med hjälp av informationen.

Titta på följande videoklipp om du snabbt vill se hur du lägger till säkerhetsinformation i ditt konto.

Titta på ett videoklipp som beskriver varför säkerhetsinformationen är viktig och hur du lägger till den i ditt Microsoft-konto. (Om du vill visa textning på ditt språk trycker eller klickar du på knappen för textning Knapp för textning.)

Om du genast vill lägga till säkerhetsinformation i ditt Microsoft-konto, trycker eller klickar du på knappen Gå till konto till höger och loggar in.

Viktigt!

 • När du får ett meddelande om att uppdatera eller verifiera din säkerhetsinformation har du sju dagar på dig att göra det. Du kan skjuta upp verifieringen en dag och få en ny uppmaning om 24 timmar. Men efter sju dagar låser Microsoft kontot för att skydda det, och du kan inte logga in förrän du har verifierat att säkerhetsinformationen är uppdaterad.

I listan nedan finns svar på några andra vanliga frågor om säkerhetsinformation.

Visa alla

Måste jag verifiera min säkerhetsinformation?

Ja. Verifieringen är obligatorisk. Den är till för att skydda ditt Microsoft-konto.

Hur använder Microsoft min säkerhetsinformation?

Din säkerhetsinformation används endast för att skydda ditt konto. Om du till exempel loggar in och gör ändringar i kontot vill vi vara säkra på att det verkligen är du som gör det. Vi skickar en engångskod till telefonnumret eller mejladressen du har uppgett. När du anger koden vet vi att det är du.

Därför är det viktigt att du använder ett riktigt telefonnummer och en riktig mejladress som alternativ kontaktinformation. Vi använder aldrig den här informationen för att skicka reklam till dig eller i något som helst reklamsyfte. Informationen används endast för att verifiera din identitet om det uppstår något problem med ditt konto.

Måste jag verifiera min säkerhetsinformation varje gång jag loggar in?

Nej. När du har fått och angett din verifieringskod vet vi att din alternativa kontaktinformation är aktuell och du kan logga in på kontot som vanligt.

Vi kan be dig verifiera säkerhetsinformationen på nytt, till exempel om det var länge sedan du loggade in. Det gör vi för att dubbelkolla att din information är aktuell. Du behöver inte göra det varje gång.

Hur lägger jag till säkerhetsinformation i mitt konto?

Så här lägger du till säkerhetsinformation i ditt konto:

 1. Logga in på ditt Microsoft-konto.

 2. Tryck eller klicka på Redigera säkerhetsinformation under Lösenord och säkerhetsinformation.

  Om du blir ombedd att ange en säkerhetskod använder du koden som Microsoft-kontoteamet har skickat till din alternativa mejladress eller ditt telefonnummer.

Lägga till ett telefonnummer för kontot

Vi kan skicka säkerhetskoden till din telefon via sms eller ett automatiskt röstmeddelande. Du kan koppla flera telefonnummer till kontot.

 1. Tryck eller klicka på Lägg till under Telefonnummer på sidan Säkerhetsinformation.

 2. Välj landsnummer.

 3. Ange ditt telefonnummer.

 4. Välj hur du vill verifiera telefonnumret, med ett automatiskt röstmeddelande eller sms, och tryck eller klicka sedan på Nästa.

 5. Kontrollera att du har fått verifieringskoden i din telefon, ange koden och tryck eller klicka sedan på Nästa.

  Telefonnumret du har lagt till visas i säkerhetsinformationen för ditt konto.

Lägga till en alternativ e-postadress för kontot

Vi kan skicka en säkerhetskod till din alternativa mejladress. Du kan koppla flera alternativa e-postadresser till kontot.

 1. Tryck eller klicka på Lägg till under Alternativ e-postadress på sidan Säkerhetsinformation.

 2. Ange mejladressen och tryck eller klicka sedan på Nästa.

 3. Kontrollera att du har fått verifieringskoden till din alternativa mejladress, ange koden och tryck eller klicka sedan på Nästa.

  Mejladressen du har lagt till visas i säkerhetsinformationen för ditt konto.

Är verifieringskoden samma sak som ett lösenord?

Nej. Verifieringskoden ersätter inte ditt lösenord. Ange inte verifieringskoden i rutan Lösenord.

Jag kan inte ta emot verifieringskoden via sms. Vad gör jag?

Om du har problem med att ta emot verifieringskoden via sms kan du prova att få ett automatiskt meddelande via ett telefonsamtal i stället.

Min alternativa mejladress är ett Hotmail-, Live- eller Outlook.com-konto. Varför fungerar inte verifieringskoden?

Du försöker verifiera ett Microsoft-konto med en kod från ett annat Microsoft-konto. Men när du loggar in på det andra kontot (för att få koden skickad till den adressen) loggas du i de flesta webbläsare automatiskt ut från det första kontot (det konto som faktiskt begär koden).

Om du använder Internet Explorer kan du logga in på det andra kontot med en InPrivate-session. På så sätt får du koden utan att du behöver logga ut från det konto där du ombads uppge koden.

 1. Stäng inte Internet Explorer när du blir ombedd att ange verifieringskoden som skickats till din alternativa mejladress.

 2. Tryck på Ctrl+Skift+P för att öppna ett nytt Internet Explorer-fönster och aktivera InPrivate-surfning.

 3. I det nya fönstret loggar du in på ditt alternativa mejlkonto och letar reda på meddelandet från Microsoft-kontoteamet.

  Kopiera eller skriv ned verifieringskoden från meddelandet.

 4. Återgå till Internet Explorer-fönstret där du ombads uppge koden. Ange verifieringskoden och följ instruktionerna.

Om du använder en annan webbläsare kan du läsa tillverkarens hjälpavsnitt om privat surfning.

Jag har inte längre telefonnumret eller e-postadressen jag använde för min säkerhetsinformation. Vad kan jag göra?

Du kan ta bort inaktuell säkerhetsinformation och ersätta den med aktuell information. Vi väntar 30 dagar innan vi tar bort den gamla informationen permanent, ifall du till exempel har tappat din telefon och sedan hittar den. Mer information finns i Hur ersätter jag all min säkerhetsinformation?

Vad är en återställningskod för Microsoft-konto?

Med återställningskoden kan du få tillgång till ditt Microsoft-konto igen om det skulle uppstå problem, till exempel om en hackare skulle bryta sig in i kontot och börja göra ändringar, eller om du skulle bli av med den telefon som du vanligtvis får verifieringskoder till för att logga in.

Men återställningskoden är bara till hjälp om du har skrivit ned den och lagt den på ett säkert ställe (t.ex. inte i närheten av datorn eller enheten) innan problemet uppstått. Så här skapar du och skriver ut återställningskoden:

 1. Logga in på ditt Microsoft-konto.

 2. Tryck eller klicka på Konfigurera under Återställningskod.

  Om du har skapat en återställningskod tidigare står det i stället Ersätt på skärmen. Tryck eller klicka på Ersätt.

 3. Tryck eller klicka på Skriv ut.

Vad finns det mer jag kan göra för att skydda mitt Microsoft-konto?

Du kan använda tvåstegsverifiering. Med tvåstegsverifiering måste du alltid uppge din säkerhetskod och ditt lösenord. Om du aktiverar tvåstegsverifiering är det särskilt viktigt att din alternativa kontaktinformation är giltig eftersom du behöver den för att få dina säkerhetskoder. Mer information finns i Tvåstegsverifiering: Vanliga frågor och svar.

Tips!

 • Om du ändrar din kontoinformation ofta kan du konfigurera en betrodd enhet (till exempel datorn du loggar in mest på) så att du inte behöver ange säkerhetskoden varje gång du gör en ändring. Mer information finns i Betrodda enheter: Vanliga frågor och svar