Regler för uppförande

Nedanstående regler för uppförande gäller för alla MSN- och Windows Live-tjänster samt andra tjänster med vilka användarna publicerar eller delar innehåll med varandra, när dessa tjänster visar eller har en länk till dessa regler för uppförande ("tjänsterna"). Läs hela dokumentet samt tilläggen nedan för ytterligare information om specifika tjänster som du använder.

Medlemskrav

Dessa tjänster är avsedda för personer över 13 år.

Som användare av tjänsten förbinder du dig att följa dessa regler för uppförande och ansvarar själv för dina aktiviteter och det innehåll som du publicerar eller skickar.

Utöver dessa regler för uppförande förbinder du dig att följa tillämpliga lokala och nationella lagar.

Otillåten användning

Du får inte skicka, publicera, överföra, distribuera eller underlätta distributionen av innehåll (t.ex. text, bilder, ljud, video, data, information eller programvara) som, eller använda tjänsten på ett sätt som

 • visar nakna människokroppar eller delar av nakna människokroppar eller nakna personer i tecknade serier, fantasy- eller mangabilder

 • framkallar, förespråkar eller visar pornografi, oanständighet, vulgaritet, hädelser, hat, trångsynthet, rasism eller meningslöst våld

 • lämnar oriktiga uppgifter om källan till de objekt du publicerar eller skickar, t.ex. representerar en annan person eller en annan enhet

 • tillhandahåller eller skapar länkar till externa webbplatser som strider mot dessa regler för uppförande

 • innefattar innehåll som skyddas av upphovsrättslag, sekretesspolicy och publiceringsrättigheter eller andra tillämpliga lagar om du inte själv äger rättigheterna eller har inhämtat alla nödvändiga medgivanden

 • är avsett att skada eller utnyttja underåriga på något sätt

 • syftar till att samla in personligt identifierbar information från underåriga (personer under 18 år), inklusive, men inte begränsat till: namn, e-postadress, hemadress, telefonnummer eller namn på barnets skola

 • kränker någons privatliv genom försök att införskaffa, samla in, lagra eller publicera privat eller personligt identifierbar information, t.ex. lösenord, kontoinformation, kreditkortsnummer, adresser eller annan kontaktinformation utan dennes vetskap eller medgivande

 • är olagligt eller strider mot tillämpliga lagar, inklusive men inte begränsat till barnpornografi, tidelag, incest, droger, piratkopior av program och trakasserier

 • hotar, förföljer, förtalar, bedrar, förnedrar, mobbar eller terroriserar en enskild person eller en grupp av personer, t.ex. på grund av ålder, kön, handikapp, etnicitet, sexuell läggning, ras eller religion, eller som uppmanar andra att göra det

 • skadar eller stör eller har för avsikt att skada eller störa en annan användares dator eller skulle kunna ge dig eller andra otillåten åtkomst till programvara eller kringgå säkerheten på webbplatser eller servrar, inklusive men inte begränsat till skräppostutskick

 • på något sätt försöker få användaren tro att innehållet kommer från en Microsoft-anställd, agent, chef, värd, administratör, moderator, annan användare eller en annan person

 • marknadsför eller på annat sätt underlättar köp och försäljning av ammunition eller vapen

 • innehåller eller kan betraktas som skräppost, kedjebrev, pyramidspel, affiliate-marknadsföring eller oönskad reklam

 • missvisande beskriver det innehåll du publicerar eller skickar eller innehåller samma eller liknande innehåll som du redan har publicerat

 • försöker manipulera tjänsterna, inklusive ranknings- och poängsystemen i tjänsterna, genom att bryta mot reglerna för uppförande, stå i maskopi med andra vid röstning eller använda flera profiler

 • erbjuder internationella överföringar av belopp som överstiger det begärda priset för en artikel med avsikten att begära återbetalning av en del av betalningen

 • innehåller annonser om olika sätt att tjäna pengar, rabattkort, kreditrådgivning, Internetenkäter eller Internettävlingar.

Du får inte använda någon form av automatisk utrustning eller ett program som möjliggör utskick utan föregående skriftligt medgivande från Microsoft Corporation.

Uppsägning

Microsoft förbehåller sig rätten att efter eget godtycke, och utan någon skyldighet att göra så, granska och ta bort tjänster och innehåll som skapats av användare, när som helst och utan föregående meddelande, samt radera innehåll och konton. Microsoft förbehåller sig rätten att efter eget godtycke utesluta deltagare eller säga upp användares åtkomst till tjänsterna.

Rättigheter och skyldigheter

Vi uppmanar dig att inte lämna ut information som kan användas av andra för att skada dig. Vi uppmanar föräldrar att vara vaksamma på och kontrollera vilket innehåll barnen publicerar eller vilka aktiviteter de deltar i så att de kan skyddas på Internet.

Microsoft ansvarar inte för innehållet i publicerat material, listor eller meddelanden som användare har skapat. Du beslutar själv vilket innehåll du vill visa eller med vilka du vill kommunicera. Använd denna möjlighet med omdöme.

Du ansvarar för att din dator är skyddad mot störningar, spionprogram och virus som kan finnas i objekt som hämtas från tjänsten. Vi rekommenderar att du installerar ett antivirusprogram på datorn och håller det uppdaterat.

Du kan använda länken för rapportering av missbruk om du vill rapportera om brott mot dessa regler för uppförande.

Microsoft förbehåller sig rätten att ändra reglerna för uppförande eller tjänsterna när som helst och utan föregående meddelande. Du bör därför regelbundet läsa igenom reglerna för uppförande för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

En del av den information som du tillhandahåller för tjänsten kan lagras utanför det land där du bor.

Alla aktiviteter på tjänsten styrs av Microsoft Services Agreement.

MSN Video (Soapbox), tillägg till regler för uppförande

Senast uppdaterat: april 2009

Observera att detta är ett tillägg till reglerna för uppförande ovan. För att ha fullständig kännedom om vad som gäller för en viss tjänst måste du läsa både reglerna för uppförande och det tillämpliga tillägget.

Endast användare som bor i Australien, Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Honkong, Indien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Turkiet, Tyskland och USA får skicka videoklipp till Soapbox på MSN Video.

Bing Maps-tillägg till regler för uppförande

Senast uppdaterat: januari 2009

Observera att detta är ett tillägg till reglerna för uppförande ovan. För att ha fullständig kännedom om vad som gäller för en viss tjänst måste du läsa både reglerna för uppförande och det tillämpliga tillägget.

Utvecklare

Om du är en programutvecklare och vill använda Bing Maps-plattformen för att skapa egna kombinationsprogram läser du Bing Maps API SDK-villkoren på http://www.microsoft.com/maps/product/terms.html. Du kan också se ytterligare villkor för användning genom att läsa ett licensavtal för Bing Maps/Microsoft MapPoint. Kontakta maplic@microsoft.com om du vill ha mer information.

Restriktioner

Kartor, bilder och andra data i Bing Maps ägs av Microsoft och våra leverantörer. Du får inte använda Bing Maps för massutskrift eller hämtning av bilder eller data. Om det inte finns någon överenskommelse får du inte

 • använda underliggande kartinformation eller bilder på annat sätt än de dokumenterade metoder som Microsoft föreskriver.

 • kringgå tekniska begränsningar i Bing Maps API.

 • kopiera, lagra, arkivera eller skapa en databas utifrån resultaten från Bing Maps.

 • sälja, leasa eller underlicensiera resultat eller åtkomst till Bing Maps API eller Bing Maps.

 • kopiera, spara, hämta, distribuera, överföra eller manipulera bilder.

 • använda fågelperspektivbilder över USA, Kanada, Mexiko, Nya Zeeland, Australien eller Japan för myndighetsanvändning utan vårt skriftliga medgivande. Om du har frågor om denna restriktion kan du kontakta maplic@microsoft.com.

3D-kartvisning

Vi uppmuntrar dig att skapa videor med 3D-kartvisningar baserat på innehåll från Bing Maps 3D. Så länge som du inte bryter mot restriktionerna i det här tillägget och reglerna för uppförande ovan beviljar Microsoft dig en icke-exklusiv och icke-överlåtningsbar licens att använda innehåll från Bing Maps 3D för att skapa videor med 3D-kartvisningar som du kan dela med dig av, men endast för icke-kommersiell och privat användning. Dina rättigheter att skapa videor med 3D-kartvisningar kan när som helst dras tillbaka.

Rapportera innehåll som bryter mot regler för uppförande

Detta är din community. Hjälp oss att göra den intressant, livfull och underhållande för alla medlemmar.

 • Om du upptäcker innehåll som bryter mot dessa regler för uppförande vill vi att du rapporterar det till oss så att vi kan granska innehållet.

Tack för att du använder tjänsterna och följer dessa regler för uppförande!

 • Uppdaterad: april 2009

 • © 2009 Microsoft

 • Varumärken Sekretesspolicy Juridiskt meddelande Rapportera missbruk Säkerhet Konto Feedback