Installationsfel 0x80070005: Du måste logga in i Windows som administratör

Du kan bara installera Microsoft-program på datorn om du är inloggad som administratör. Installationsfelet 0x80070005 uppstår om du försöker installera Windows Essentials när du inte är inloggad som administratör.

Så här kontrollerar du att du är inloggad som administratör

  1. Klicka på Start-knappen Start-knappen. Skriv Användarkonton i sökrutan och klicka sedan på Användarkonton i resultatlistan.
  2. Klicka på Hantera användarkonton. Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller en bekräftelse gör du det.

  3. Klicka på det användarnamn som du loggat in med. Din kontotyp visas i kolumnen Grupp.

  4. Om din kontotyp inte är Administratör kan du inte installera Windows Essentials när du är inloggad med det användarkontot. Du kan be någon som har administratörsbehörighet ändra din kontotyp eller be den personen logga in och installera Windows Essentials åt dig.

  5. Om din kontotyp är Administratör kan du försöka ladda ned och installera de program du vill ha på Windows Essentials.

Behöver du mer hjälp?