Installationsfel 0x8104000b: Du får meddelande om att du inte är ansluten till Internet fast du är ansluten

Felkoden 0x8104000b kanske visas med felmeddelandet "Det gick inte att konfigurera installationsprogrammet. Kontrollera att du är ansluten till Internet." när du försöker installera Windows Essentials.

Åtgärda detta genom att uppdatera Internetanslutningen.

Så här uppdaterar du Internetanslutningen.

 1. Öppna Internet Explorer.

 2. Klicka på verktygsikonen Verktygsikon och sedan klicka Internetalternativ.
 3. Klicka på fliken Anslutningar och sedan på knappen LAN-inställningar.

 4. Markera kryssrutan för Använd skript för automatisk konfiguration.

 5. Gå till rutan Adress nedanför kryssrutan för skript för automatisk konfiguration, kopiera URL-adressen och klistra in den någonstans så att du kan komma åt den senare.

 6. Ta bort URL-adressen som visas i rutan Adress, byt ut den mot ett blanksteg och klicka sedan på OK.

 7. Klicka på LAN-inställningar igen.

 8. Avmarkera nu kryssrutan Använd skript för automatisk konfiguration och klicka på OK i båda dialogrutorna.

 9. Spara arbetet, stäng alla program som körs och starta om datorn.

 10. Klicka på OK i dialogrutan Internetalternativ.

 11. Försök igen att hämta och installera de program du vill ha från Windows Essentials.

Behöver du mer hjälp?