Hur bestäms kategorierna för webbinnehåll?

I Family Safety grupperas många webbplatser i kategorier för att spara tid för föräldrarna. Här följer några exempel på kategorier: Barnvänligt, Sociala nätverk och Vuxeninnehåll. I stället för att ange enskilda webbplatser på listorna Tillåt och Blockera kan föräldrar använda kategorier för att bestämma vad barnen får visa. Om föräldern väljer en webbfilterinställning som blockerar en webbplatskategori har barnet inte tillgång till webbplatser i den kategorin.

Obs!

  • Även om Family Safety använder den senaste tekniken, är inga system av den här typen 100 % tillförlitliga. Webbfiltrering är en teknik under utveckling, och det händer att en webbplats kategoriseras på ett annat sätt än vad en förälder eller en webbplatsleverantör skulle välja. Om en förälder eller webbplatsleverantör anser att en webbplats har blockerats eller tillåtits felaktigt, kan denne rapportera det till Family Safety-teamet.

Webbplatser kategoriseras primärt med hjälp av datorbaserad analys, och därefter verifieras resultatet av mänskliga granskare. Om en webbplats är populär och dess innehåll stabilt, lagras dess adress på datorn i en innehållsklassificeringslista. Om en webbplats inte är tillräckligt populär för att ha en post i listan, eller om innehållet på webbplatsen ofta ändras, kontrollerar Family Safety innehållet med hjälp av en klassificeringstjänst.

Tjänsten för innehållsklassificering utvärderar webbplatser baserat på ett antal regler. Family Safety får information om huruvida

  • webbplatsen ingår i en särskild kategori (till exempel vuxeninnehåll)

  • webbplatsen är av allmänt intresse och inte ingår i någon kategori

  • webbplatsen är okänd och inte kan kategoriseras med tillräckligt stor tillförlitlighet.

Behöver du mer hjälp?