Hur skapar jag en signatur i Windows Live E-post?

På fliken Signaturer under Alternativ i Windows Live kan du skapa och ändra egna signaturer för meddelandena. Signaturerna kan innehålla ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och annan information du vill ha med. Signaturen visas längst ned i ditt e-postmeddelande.

Visa alla

Så här lägger du till en signatur

 1. Öppna Windows Live Mail genom att klicka på Start Bild av knappen Start. Skriv Mail i sökrutan och klicka sedan på Windows Live Mail i resultatlistan.
 2. Klicka på Mail i det nedre, vänstra hörnet.

 3. Gå till det övre, vänstra hörnet och öppna Arkiv-menyn. Klicka först på Alternativ och sedan på Mail.

  Dialogrutan Alternativ öppnas.

 4. Klicka på fliken Signaturer.

 5. Under Signaturer klickar du på Ny.

 6. Under Redigera signatur gör du något av följande:

  • Ange din signatur i rutan Text.

  • Klicka på Arkiv, klicka på Bläddra, välj den text- eller HTML-fil som innehåller din signatur och klicka sedan på Öppna.

 7. Klicka på OK.

Tips!

 • Om du vill skapa en signatur som innehåller anpassade teckensnitt eller bilder utformar du signaturen med hjälp av en ordbehandlare eller HTML-redigerare och sparar den sedan som en HTML-fil. Följ sedan anvisningarna ovan och välj filen som signatur.

Så här använder du signaturer i alla e-postmeddelanden

Om du vill att signaturen automatiskt ska ingå i alla e-postmeddelanden du skriver markerar du kryssrutan Lägg till en signatur i alla utgående meddelanden.

Så här väljer du en standardsignatur

Om du använder flera olika signaturer kan du välja vilken signatur som ska användas som standard. Klicka på den signatur som du vill använda och klicka sedan på Ange som standard.

Så här väljer du särskilda signaturer för olika e-post- och diskussionsgruppskonton

Om du vill använda olika signaturer för olika konton klickar du på den signatur du vill använda, klickar på Avancerat och markerar sedan kryssrutan bredvid det konto som du vill koppla signaturen till.

Så här använder du signaturer i vissa meddelanden

Om du manuellt vill välja när en signatur ska ingå i ett meddelande du skriver måste du se till att kryssrutan Lägg till en signatur i alla utgående meddelanden är avmarkerad. När du vill lägga till en signatur i ett särskilt meddelande klickar du på Infoga-menyn i meddelandefönstret, pekar på Signatur och klickar sedan på den signatur som du vill använda.

Så här skapar du en HTML- eller RTF-signatur

 1. Gå till fliken Start i Windows Live Mail och klicka på E-postmeddelande.

 2. I meddelandets textområde lägger du till den text du vill använda som signatur.

  • Ändra textens utseende (storlek, färg, teckensnitt o.s.v.) via teckensnittsområdet på fliken Meddelande.

  • Infoga ett foto eller en annan bild via fotoområdet på fliken Infoga. Mindre bilder fungerar bäst.

 3. Klicka på Arkiv och klicka sedan på Spara som fil.

 4. Bläddra till den plats där du vill spara filen och ange sedan ett filnamn.

 5. Ändra fältet Filformat till HTML-filer (*.htm, *.html).

 6. Klicka på Spara.

Behöver du mer hjälp?