Vilka filtyper kan jag använda i Movie Maker?

Du kan lägga till följande typer av video-, foto- och ljudfiler i Movie Maker.

Visa alla

Projektfiler

Projektfilstyper (format) Filnamnstillägg
Projektfilstyper (format)

Windows Movie Maker-projektfiler

Filnamnstillägg

.mswmm

Projektfilstyper (format)

Movie Maker-projektfiler

Filnamnstillägg

.wlmp

Videofiler

Videofilstyper (format) Filnamnstillägg
Videofilstyper (format)

Windows Media-videofiler (WMV)

Filnamnstillägg

.wmv

Videofilstyper (format)

Windows Media-filer

Filnamnstillägg

.asf och .wm

Videofilstyper (format)

AVCHD-filer

Filnamnstillägg

.m2ts, .mts och .m2t

Videofilstyper (format)

Apple QuickTime-filer

Filnamnstillägg

.mov och .qt

Videofilstyper (format)

DV‑AVI-filer

Filnamnstillägg

.avi

Videofilstyper (format)

Microsoft-TV-filer

Filnamnstillägg

.dvr-ms och .wtv

Videofilstyper (format)

MPEG‑4-filmfiler

Filnamnstillägg

.mp4, .mov,.m4v, .3gp, .3g2 och .k3g

Videofilstyper (format)

MPEG‑2-filmfiler

Filnamnstillägg

.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2, .mod, .vob och .m2t

Videofilstyper (format)

MPEG‑1-filmfiler

Filnamnstillägg

.m1v

Videofilstyper (format)

MJPEG-filer (Motion JPEG)

Filnamnstillägg

.avi och .mov

Obs!

 • Videofiler som är DRM-skyddade (Digital Rights Management) kan inte användas i Movie Maker.

 • MPEG-2- och Microsoft-TV-filer stöds i din film om datorn kör någon av följande utgåvor av Windows: Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise eller Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Premium eller Windows Vista Ultimate.

 • AVCHD-videofiler som innehåller Dolby Digital-ljud kan användas i Movie Maker om datorn körs med någon av följande utgåvor av Windows: Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise eller Windows 7 Ultimate.

 • MPEG‑4-filer som innehåller AAC-ljud kan användas om du använder Movie Maker på en dator som kör Windows 7.

 • 3GPP- och 3GPP2-filer, som ofta spelas in på mobiltelefoner, kan användas i Movie Maker om filerna innehåller MPEG‑4-video och AAC-ljud samt om Movie Maker har installerats på en dator som kör Windows 7.

  3GPP-filer kan även innehålla AMR-ljud och 3GPP2-filer kan innehålla AMR- eller QCELP-ljud. I dessa fall händer det ofta att videoklippet spelas upp men inte ljudet. Filer som innehåller H.263-video spelas inte upp i Movie Maker om inte ytterligare codec installeras.

 • Vissa MPEG‑4-videofiler kan användas i Movie Maker på datorer som kör Windows Vista om nödvändig ljud- och video-codec har installerats.

 • Mer information om video- och ljudcodec, samt hur du kontrollerar vilka codec som finns installerade på datorn och som används i en viss videofil, finns i Codec: vanliga frågor på Windows-webbplatsen.

Fotofiler

Fotofilstyper (format) Filnamnstillägg
Fotofilstyper (format)

JPEG-filer (Joint Photographic Experts Group)

Filnamnstillägg

.jpg, .jpeg, .jfif och .jpe

Fotofilstyper (format)

TIFF-filer (Tagged Image File Format)

Filnamnstillägg

.tif och .tiff

Fotofilstyper (format)

GIF-filer (Graphics Interchange Format)

Filnamnstillägg

.gif

Fotofilstyper (format)

Windows Bitmap-filer

Filnamnstillägg

.bmp, .dib och .rle

Fotofilstyper (format)

Ikonfiler

Filnamnstillägg

.ico och .icon

Fotofilstyper (format)

PNG-filer (Portable Network Graphics)

Filnamnstillägg

.png

Fotofilstyper (format)

HD Photo-filer

Filnamnstillägg

.wdp

Ljudfiler

Ljudfilstyper (format) Filnamnstillägg
Ljudfilstyper (format)

Windows Media-ljudfiler (WMA)

Filnamnstillägg

.asf, .wm och .wma

Ljudfilstyper (format)

PCM-filer (Pulse Code Modulation)

Filnamnstillägg

.aif, .aiff och .wav

Ljudfilstyper (format)

AAC-filer (Advanced Audio Coding)

Filnamnstillägg

.m4a

Ljudfilstyper (format)

MP3-filer

Filnamnstillägg

.mp3

Ljudfilstyper (format)

Alla videofiler som stöds i Movie Maker

Filnamnstillägg

Obs!

 • Ljudfiler som är DRM-skyddade (Digital Rights Management) kan inte användas i Movie Maker.

 • Du kan använda videofiler som stöds i Movie Maker som ljudfiler.

 • Mer information om video- och ljudcodec, samt hur du kontrollerar vilka codec som finns installerade på datorn och som används i en viss ljudfil, finns i Codec: vanliga frågor på Windows-webbplatsen.

Behöver du mer hjälp?