Redigera filmer i Movie Maker

Ge filmen precis det utseende du vill ha med hjälp av redigeringsfunktionerna i Movie Maker.

Trimma ditt videoklipp

Du kan trimma ett videoklipp i början och slutet så att endast en del av videon visas i filmen. Om videoklippet exempelvis innehåller några svarta bildrutor i början kan du trimma klippets början så att de svarta bildrutorna inte visas i den slutliga filmen som du sparar.

När du trimmar ett videoklipp i Movie Maker påverkas inte originalfilen. Allt innehåll finns kvar i originalfilen.

Visa alla

Så här trimmar du ett videoklipp i Movie Maker

 1. Klicka på Lägg till videofiler och foton i gruppen Lägg till på fliken Start.

 2. I dialogrutan Lägg till videofiler och foton öppnar du mappen med de videofiler eller foton du vill lägga till. Markera sedan videofilerna och fotona och klicka på Öppna.

 3. Klicka på det videoklipp du vill trimma.

  Om du vill välja flera foton och videofiler håller du ned Ctrl medan du klickar på önskade foton eller videofiler.

 4. Gör något av följande i gruppen Redigering på fliken Redigera under Videoverktyg:

  • Om du vill ange en ny startpunkt för videoklippet drar du skjutreglaget under förhandsgranskningsfönstret till önskad punkt och klickar på Ange startpunkt.

  • Om du vill ange en ny slutpunkt för videoklippet drar du skjutreglaget under förhandsgranskningsfönstret till önskad punkt och klickar på Ange slutpunkt.

Så här tar du bort alla nya start- och slutpunkter i Movie Maker så att hela videoklippet spelas upp

 1. Klicka på ett trimmat videoklipp i projektet.

 2. Klicka på Trimningsverktyg i gruppen Redigering på fliken Redigera under Videoverktyg.

 3. Gör något eller flera av följande:

  • Om du vill att det trimmade videoklippet ska spelas upp från början igen klickar du på handtaget för trimningsstart under förhandsgranskningsfönstret och drar det till videoklippets början.

  • Om du vill att det trimmade videoklippet ska spelas upp till slutet igen klickar du på handtaget för trimningsslut under förhandsgranskningsfönstret och drar det till videoklippets slut.

 4. Klicka på Spara trimning i gruppen Trimma på fliken Trimma för att spara dina ändringar och stänga trimningsverktyget.

Obs!

 • Om du snabbt vill trimma ett videoklipp i Movie Maker spelar du upp klippet och trycker på I-tangenten för att ange aktuell punkt som startpunkt eller på O-tangenten för att göra aktuell punkt till slutpunkt.

 • Om den del av videoklippet som du trimmar har en bildtext trimmas även bildtexten.

Dela ett videoklipp

Du kan dela ett videoklipp i två mindre delar och sedan fortsätta redigera. När du har delat ett videoklipp i två delar kan du till exempel byta ordning på delarna i filmen.

Så här delar du ett videoklipp i två delar

 1. Klicka på filmen och dra sedan uppspelningsindikatorn till den punkt där du vill dela videoklippet.

 2. Klicka på Dela i gruppen Redigering på fliken Redigera under Videoverktyg.

Ändra hastigheten för ett videoklipp

Du kan ändra uppspelningshastigheten för ett videoklipp i Movie Maker.

Klicka på videoklippet och klicka sedan på listan Hastighet under Videoverktyg i gruppen Justera på fliken Redigera och välj en hastighet (hur mycket snabbare eller långsammare du vill att videoklippet ska spelas upp).

Välja ett tema

Med AutoMovie-teman i Movie Maker läggs rubriker, eftertexter, övergångar och effekter till automatiskt i din film. Du kan förhandsgranska AutoMovie-teman genom att peka på ett tema med markören.

När du har lagt till alla foton, videoklipp och musikfiler i MovieMaker går du till gruppen AutoMovie-teman på fliken Start och klickar på det tema som passar bäst för din film. Du kan fortsätta att redigera eller bara spara filmen.

Obs!

 • AutoMovie skapar eftertexter för din film baserat på dina taggar. Om dina taggar är felaktiga kan du åtgärda dem genom att skriva nya.

Behöver du mer hjälp?