Hur trimmar jag ett videoklipp i Movie Maker?

Du kan trimma ett videoklipp i början och slutet så att endast en del av videon visas i filmen. Om videoklippet exempelvis innehåller några svarta bildrutor i början kan du trimma klippets början så att de svarta bildrutorna inte visas i den slutliga filmen som du sparar.

När du trimmar ett videoklipp i Movie Maker påverkas inte originalfilen. Allt innehåll finns kvar i originalfilen.

Visa alla

Så här trimmar du ett videoklipp i Movie Maker

 1. Öppna Movie Maker genom att klicka på Start Start-knappen. Skriv Movie Maker i sökrutan och klicka sedan på Movie Maker i resultatlistan.
 2. Klicka på Lägg till videofiler och foton i gruppen Lägg till på fliken Start.

 3. Öppna mappen som innehåller de videofiler eller foton du vill lägga till i dialogrutan Lägg till videofiler och foton, markera videofilerna och fotona och klicka sedan på Öppna.

 4. Klicka på det videoklipp du vill trimma.

  Om du vill välja flera foton och videofiler håller du ned CTRL medan du klickar på önskade foton eller videofiler.

 5. Gör något av följande i gruppen Redigering på fliken Redigera under Videoverktyg:

  • Om du vill ange en ny startpunkt för videoklippet drar du skjutreglaget under förhandsgranskningsfönstret till önskad punkt och klickar på Ange startpunkt.

  • Om du vill ange en ny slutpunkt för videoklippet drar du skjutreglaget under förhandsgranskningsfönstret till önskad punkt och klickar på Ange slutpunkt.

Så här tar du bort alla nya start- och slutpunkter i Movie Maker så att hela videoklippet spelas upp

 1. Klicka på ett trimmat videoklipp i projektet.

 2. Klicka på Trimningsverktyg i gruppen Redigering på fliken Redigera under Videoverktyg.

 3. Gör något eller flera av följande:

  • Om du vill att det trimmade videoklippet ska spelas upp från början igen klickar du på handtaget för trimningsstart under förhandsgranskningsfönstret och drar det till videoklippets början.

  • Om du vill att det trimmade videoklippet ska spelas upp till slutet igen klickar du på handtaget för trimningsslut under förhandsgranskningsfönstret och drar det till videoklippets slut.

 4. Klicka på Spara trimning i gruppen Trimma på fliken Trimma för att spara dina ändringar och stänga trimningsverktyget.

Obs!

 • Om du snabbt vill trimma ett videoklipp i Movie Maker spelar du upp klippet och trycker på I-tangenten för att ange aktuell punkt som startpunkt eller på O-tangenten för att göra aktuell punkt till slutpunkt.

 • Om den del av videoklippet som du trimmar har en bildtext trimmas även bildtexten.


Andra resurser

Behöver du mer hjälp?
Ställ din fråga i forumen för Movie Maker

Har du förslag till Movie Maker?
Skicka feedback till oss