Redigera foton i Fotogalleriet

Med redigeringsverktygen i Fotogalleriet kan du förbättra ett fotos komposition, exponering, detaljrikedom, färg och andra fotoalternativ. Vissa filtyper går inte att redigera.

Så här redigerar du foton

 1. Öppna Fotogalleriet.

 2. Markera fotot eller de foton som du vill redigera och klicka sedan på fliken Redigera längst upp på skärmen.

 3. Gör något eller flera av följande:

  • Om du vill redigera ett foto eller en grupp av foton automatiskt markerar du de foton du vill redigera och klickar sedan på Justera automatiskt i gruppen Snabbjusteringar på fliken Redigera, eller på något av de andra redigeringsalternativen.

  • Om du vill redigera foton manuellt dubbelklickar du på ett foto så att det visas enskilt och klickar sedan på Finjustera i gruppen Justeringar.

  Obs!

  • Om du inte kan redigera ett foto i Fotogalleriet kan det bero på någon av följande orsaker:

   • Fotot är skrivskyddat. Om du vill ändra fotots skrivskyddade egenskap högerklickar du på fotot och väljer Egenskaper. Avmarkera Skrivskyddad i gruppen Attribut på fliken Allmänt och klicka sedan på Verkställ.

   • Fotot lagras på en skrivskyddad plats, till exempel en delad nätverksfil, en CD eller en DVD, eller på någon annan plats där det inte går att ändra egenskaperna. Om du vill spara en kopia av ett foto på datorn så att du kan redigera det dubbelklickar du på fotot och klickar sedan på Gör en kopia i gruppen Hantera på fliken Redigera. Välj en filtyp, välj en plats på datorn där du vill spara fotot och klicka sedan på Spara.

   • Fotot har en filtyp som inte stöds. Det går inte att öppna alla filtyper i Fotogalleriet. Om du vill spara en kopia av ett foto och ändra dess filtyp till ett format som kan redigeras dubbelklickar du på fotot och klickar sedan på Gör en kopia i gruppen Hantera på fliken Redigera. Välj en filtyp och klicka sedan på Spara.

   • Fotot kan ha tagits bort eller flyttats efter att du markerat det för redigering. Återställ fotot till dess ursprungliga plats och försök sedan på nytt.

Visa alla

Så här justerar du exponeringen manuellt

 1. Dubbelklicka på ett foto så att det visas enskilt, klicka på Finjustera i gruppen Justeringar och klicka sedan på Justera exponering.

 2. Gör något eller flera av följande:

  • Om du vill justera ljusstyrkan använder du reglaget Ljusstyrka.

  • Om du vill justera kontrasten använder du reglaget Kontrast.

  • Om du vill justera skuggor utan att mellanton eller högdagrar påverkas använder du reglaget Skuggor.

  • Om du vill justera högdagrar utan att mellanton eller skuggor påverkas använder du reglaget Högdagrar.

  • Om du vill justera fotots vitpunkt och svartpunkt flyttar du den vita och den svarta pilen under Histogram.

   Obs!

   • Histogrammet visar hur fotots exponering ändras när du använder effekter.

Så här justerar du färg manuellt

 1. Dubbelklicka på ett foto så att det visas enskilt, klicka på Finjustera i gruppen Justeringar och klicka sedan på Justera färg.

 2. Gör något eller flera av följande:

  • Om du vill justera tonen och göra foto varmare eller kallare använder du reglaget Färgtemperatur.

  • Om du vill justera färgförskjutning använder du reglaget Ton.

  • Om du vill justera färgernas intensitet använder du reglaget Mättnad.

Så här rätar du upp ett foto manuellt

 1. Dubbelklicka på ett foto så att det visas enskilt, klicka på Finjustera i gruppen Justeringar och klicka sedan på Räta upp bild.

 2. Om du vill räta upp fotot mer använder du reglaget.

Så här justerar du fotots detaljrikedom

 1. Dubbelklicka på ett foto så att det visas enskilt, klicka på Finjustera i gruppen Justeringar och klicka sedan på Justera detaljrikedom.

 2. Om du vill justera fotots skärpa använder du reglaget Skärpa.

 3. Om du vill minska bruset i bilden klickar du på Analysera och använder sedan reglaget Reducera brus.

Så här beskär du ett foto manuellt

 1. Dubbelklicka på ett foto så att det visas enskilt och klicka sedan på Beskär i gruppen Justeringar.

 2. Gör något eller flera av följande:

  • Om du vill ändra fotots proportioner klickar du på en proportion i listan Proportion.

  • Om du vill välja en egen proportion klickar du på Anpassad i listan Proportion och drar sedan i beskärningsramens hörn tills fotot har önskade proportioner.

  • Om du vill ändra storleken på beskärningsramen drar du i ramens hörn. Om du har valt en utskriftsstorlek av standardformat behåller ramen sina proportioner när storleken ändras. En anpassad beskärningsram kan ha vilken bredd och höjd som helst. Om du vill behålla den anpassade beskärningsramens proportioner håller du ned Skift medan du ändrar beskärningsramens storlek.

  • Om du vill ändra fotots komposition drar du beskärningsramen till en ny plats på fotot.

  • Om du vill rotera beskärningsramen så att fotot beskärs vertikalt eller horisontellt klickar du på Rotera ram.

 3. Klicka på Beskär igen för att tillämpa beskärningen.

Så här korrigerar du röda ögon manuellt

 1. Dubbelklicka på ett foto så att det visas enskilt och klicka sedan på Röda ögon i gruppen Justeringar.

 2. Dra en ruta runt ögat du vill korrigera och släpp sedan musknappen.

 3. Upprepa det här steget för varje öga du vill korrigera.

Obs!

 • Upprepa stegen ovan om det fortfarande finns röda ögon på fotot efter att du har använt verktyget.

Så här gör du fotot svartvitt manuellt

 • Dubbelklicka på ett foto så att det visas enskilt och välj sedan den effekt du vill ha i gruppen Effekter.

Så här sparar du dina ändringar

Om du vill spara ändringarna i fotot klickar du på Stäng filen. Därmed sparas ändringarna automatiskt.

Obs!

 • Om du vill ta bort ändringarna du har gjort klickar du på Återställ originalet.

Så här ändrar du storlek på foton

 1. Markera de foton som du vill ändra storlek på och klicka sedan på Ändra storlek i gruppen Egenskaper på fliken Redigera.

 2. Klicka på listan Välj en storlek och välj sedan en storlek för fotona. Om du vill välja en anpassad storlek anger du maxbredden för fotona i rutan Ange storlek i bildpunkter.

 3. Klicka på Ändra storlek och spara. Om du vill spara de storleksändrade fotona på en annan plats klickar du på Bläddra och väljer en befintlig mapp där du vill spara dem.

Behöver du mer hjälp?