Ångra ändringar av ett foto i Fotogalleriet

Med Fotogalleriet kan du ångra ändringar du gjort i dina bilder så att de ser ut precis som när du först importerade dem. När du redigerar ett foto är originalfotot inte synligt i galleriet. Om du vill se både originalet och de redigerade versionerna måste du ta en kopia av originalfotot innan du redigerar det.

Tips om hur du kan hitta dina redigerade foton finns i Hitta de senast redigerade fotona i Fotogalleriet.

Visa alla

Så här ångrar du ändringar du gjort i ett foto i Fotogalleriet

  1. Öppna Fotogalleriet.

  2. Markera fotot eller de foton som du vill ta bort ändringar från, och klicka på Återställ originalet på fliken Redigera.

Så här tar du en kopia av ett foto i Fotogalleriet

  1. Öppna Fotogalleriet.

  2. Dubbelklicka på fotot du vill kopiera för att öppna det.

  3. Klicka på Gör en kopia i gruppen Hantera på fliken Redigera.

  4. Ge fotokopian ett namn och klicka på Spara. Kopian du sparar visas nu i galleriet.

Behöver du mer hjälp?