Vad är en engångskod?

En engångskod är en kod som du använder i stället för ditt lösenord när du loggar in med ditt Microsoft-konto. Varje kod kan endast användas en gång, men du kan begära en ny kod närhelst du behöver det. Om du loggar in på en offentlig dator, exempelvis på ett bibliotek eller en skola, kan du använda en engångskod för att skydda din kontoinformation.

När du begär en engångskod skickar vi den i ett textmeddelande till det mobiltelefonnummer som du har lagt till i Microsoft-kontot.*

*Ej tillgängligt i alla regioner.

Lägga till ett mobiltelefonnummer för kontot

 1. Logga in på ditt Microsoft-konto med din e-postadress och lösenord.

 2. Knacka eller klicka på Redigera säkerhetsinformation under Lösenords- och säkerhetsinformation.

 3. Välj Lägg till på sidan Säkerhetsinformation.

 4. Välj landskod.

 5. Ange ditt mobiltelefonnummer.

 6. Klicka på Spara.

Begära och använda en engångskod

 1. Gå till webbsidan för Microsoft-kontoöversikt eller en Microsoft-webbplats som du vill logga in på.

 2. Klicka på Hämta en engångskod att logga in med.

 3. Klicka på Hämta här.

 4. Ange din e-postadress.

 5. Välj den plats som mobiltelefonnumret är registrerat i.

  Engångskoder är endast tillgängliga för de platser som visas på listan.

 6. Ange mobiltelefonnumret du lade till för kontot.

 7. Klicka på Skicka textmeddelande.

  Du får engångskoden i ett textmeddelande. SMS:et kan bli fördröjt om det är hög nätverksbelastning, vilket innebär att det kan ta några minuter innan du får din kod.

 8. När du fått koden anger du den i rutan Engångskod och klickar på Logga in.

Obs!

 • Din engångskod förbrukas så fort den används. Om du vill logga in igen med en engångskod måste du begära en ny kod.

 • Om du väntat i mer än 15 minuter och inte fått någon kod kan du prova att begära en ny kod.

 • Om koden inte fungerar begär du en ny kod. Om du begärt mer än en kod använder du den nyaste.

 • Det finns en gräns för hur många gånger du kan begära en kod per dag. Det är för att förhindra missbruk av Microsoft-tjänsterna.