Vad gör jag om jag inte kan se bilderna på min blogg?

Om bloggtjänstleverantören tillåter att du sparar bilder direkt på bloggen och du inte kan se några bilder i blogginlägget kontaktar du bloggtjänstleverantören.

Om bloggtjänstleverantören inte tillåter att du sparar bilder direkt på bloggen kan du skapa en FTP-plats och spara bilderna där. Mer information om hur du konfigurerar en FTP-plats i Writer finns i avsnittet Hur skapar jag en FTP-plats för bilder i min blogg?

Om du konfigurerar en FTP-plats men ändå inte kan se bilderna kan det hända att följande felmeddelanden visas:

Mappningen kunde inte verifieras

Det här felmeddelandet kan visas om Windows Live Writer inte hittar mappen där bilderna har sparats på FTP-platsen. Här följer några felsökningstips:

  • Kontrollera att webbadressen från rutan Webbadress till publiceringsmappen är korrekt angiven i dialogrutan för FTP-inställningar i Writer.

  • Kontrollera på värdtjänstens webbplats att bilden finns i mappen på FTP-platsen.

  • Kontrollera även behörigheterna för mappen på värdtjänstens webbplats för att se om webbadressen kan nås över HTTP.

Det går inte att ansluta

Det här felmeddelandet kan visas om Writer inte kan hitta FTP-platsen. Här följer några felsökningstips:

  • Kontrollera att du har angett servernamnet korrekt i Writer.

  • Använd ett FTP-program och försök ansluta direkt till FTP-platsen för att kontrollera att den är tillgänglig.

Behöver du mer hjälp?