Tangentbordsgenvägar

Du kan genomföra många vanliga aktiviteter i Writer via tangentbordet.

Visa alla

Genvägar för blogg och inlägg

Om du vill Tangentbordsgenväg
Om du vill

Skapa ett inlägg

Tangentbordsgenväg

Ctrl+N

Om du vill

Skapa en ny sida

Tangentbordsgenväg

Ctrl+G

Om du vill

Öppna ett inlägg

Tangentbordsgenväg

Ctrl+O

Om du vill

Spara ett inlägg

Tangentbordsgenväg

Ctrl+S

Om du vill

Publicera ett inlägg

Tangentbordsgenväg

Ctrl+Skift+P

Om du vill

Publicera utkast till blogg

Tangentbordsgenväg

Ctrl+Skift+D

Om du vill

Infoga hyperlänk

Tangentbordsgenväg

CTRL+K

Om du vill

Lägga till en bild från en dator

Tangentbordsgenväg

Ctrl+J

Om du vill

Lägga till en bild från webben

Tangentbordsgenväg

Ctrl+Skift+J

Om du vill

Visa egenskaper för inlägg

Tangentbordsgenväg

F2

Om du vill

Ange kategorier

Tangentbordsgenväg

CTRL+SKIFT+C

Om du vill

Uppdatera bloggtema

Tangentbordsgenväg

Ctrl+F11

Om du vill

Byta till redigeringsvy

Tangentbordsgenväg

F11

Om du vill

Byta till förhandsgranskningsvy

Tangentbordsgenväg

F12

Om du vill

Byta till källvy

Tangentbordsgenväg

SKIFT+F11

Genvägar för textformatering

Om du vill Tangentbordsgenväg
Om du vill

Använda fetstil

Tangentbordsgenväg

Ctrl+B

Om du vill

Kursivera

Tangentbordsgenväg

Ctrl+I

Om du vill

Använda genomstrykning

Tangentbordsgenväg

CTRL+H

Om du vill

Använda understrykning

Tangentbordsgenväg

Ctrl+U

Om du vill

Använda nedsänkt stil

Tangentbordsgenväg

CTRL+=

Om du vill

Använda upphöjd stil

Tangentbordsgenväg

CTRL+SKIFT+=

Om du vill

Använda punkter

Tangentbordsgenväg

CTRL+SKIFT+L

Om du vill

Radera formatering

Tangentbordsgenväg

CTRL+BLANKSTEG

Om du vill

Centrera text

Tangentbordsgenväg

CTRL+E

Om du vill

Vänsterjustera text

Tangentbordsgenväg

Ctrl+L

Om du vill

Högerjustera text

Tangentbordsgenväg

Ctrl+R

Om du vill

Nytt stycke

Tangentbordsgenväg

CTRL+SKIFT+N

Om du vill

Rubrik 1

Tangentbordsgenväg

CTRL+ALT+1

Om du vill

Rubrik 2

Tangentbordsgenväg

CTRL+ALT+2

Om du vill

Rubrik 3

Tangentbordsgenväg

CTRL+ALT+3

Om du vill

Rubrik 4

Tangentbordsgenväg

CTRL+ALT+4

Om du vill

Rubrik 5

Tangentbordsgenväg

CTRL+ALT+5

Om du vill

Rubrik 6

Tangentbordsgenväg

CTRL+ALT+6

Om du vill

Ange textriktning från vänster till höger
(Endast tillgängligt i RTL-läge)

Tangentbordsgenväg

CTRL+vänster SKIFT-tangent

Om du vill

Ange textriktning från höger till vänster
(Endast tillgängligt i RTL-läge)

Tangentbordsgenväg

CTRL+höger SKIFT-tangent

Allmänna genvägar

Om du vill Tangentbordsgenväg
Om du vill

Klipp ut

Tangentbordsgenväg

Ctrl+X

Om du vill

Kopiera

Tangentbordsgenväg

Ctrl+C

Om du vill

Klistra in

Tangentbordsgenväg

Ctrl+V

Om du vill

Klistra in special

Tangentbordsgenväg

CTRL+ALT+V

Om du vill

Markera allt

Tangentbordsgenväg

Ctrl+A

Om du vill

Hitta

Tangentbordsgenväg

Ctrl+F

Om du vill

Ångra

Tangentbordsgenväg

Ctrl+Z

Om du vill

Göra om

Tangentbordsgenväg

Ctrl+Y

Om du vill

Skriv ut

Tangentbordsgenväg

Ctrl+P

Om du vill

Visa eller dölja menyfliksområdet

Tangentbordsgenväg

Ctrl+F1

Om du vill

Visa hjälp om Writer

Tangentbordsgenväg

F1

Behöver du mer hjälp?