Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

Om du inte tycker om den enhetsbeteckning som tilldelats en ny enhet av Windows eller om du vill ordna enhetsbeteckningarna på något speciellt sätt kan du ändra enhetsbeteckningen.

Du kan tilldela bokstäverna C till Z för varje enhet på datorn. A och B reserveras vanligen för diskettenheter men om datorn inte har några diskettenheter kan du tilldela A och B till volymer. Du kan visa vilka enhetsbeteckningar som används på datorn genom att öppna Dator.

 • Öppna Dator genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Dator.

Du kan ändra, lägga till eller ta bort en enhetsbeteckning med hjälp av Datorhantering.

 1. Öppna Datorhantering genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll och Administrationsverktyg. Dubbelklicka sedan på Datorhantering. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. I navigeringsfönstret klickar du på Diskhantering.

 3. Högerklicka på den partition eller enhet som du vill ändra och klicka sedan på Ändra enhetsbeteckning och sökvägar.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill tilldela en enhetsbeteckning, om ingen enhetsbeteckning redan har tilldelats, klickar du på Lägg till, klickar på den enhetsbeteckning (bokstav) som du vill använda och klickar sedan på OK.

  • Om du vill ändra en enhetsbeteckning klickar du på Ändra, Tilldela följande enhetsbeteckning, den bokstav du vill använda och slutligen på OK.

  • Om du vill ta bort en enhetsbeteckning klickar du på Ta bort och på Ja som en bekräftelse på att du vill ta bort den.

Obs!

 • Många MS‑DOS- och Windows-program refererar till specifika enhetsbeteckningar. Om du ändrar en enhetsbeteckning kanske vissa av programmen på hårddisken inte fungerar på rätt sätt.

 • Du kan inte ändra en enhetsbeteckning om enheten är en systempartition eller en startpartition. Om ett fel skulle inträffa kanske den partition eller enhet du försöker ändra används för tillfället. Stäng alla program och fönster som använder partitionen eller enheten och försök igen.