Installera uppdateringar för Windows

Aktivera automatisk uppdatering om du vill att viktiga uppdateringar ska installeras automatiskt i Windows så snart de blir tillgängliga. Viktiga uppdateringar ger tydliga fördelar i form av ökad säkerhet och tillförlitlighet. Du kan även ställa in Windows så att rekommenderade uppdateringar installeras automatiskt, vilket kan lösa mindre problem och förbättra datoranvändningen. Valfria uppdateringar varken hämtas eller installeras automatiskt. Om du vill veta mer om olika typer av uppdateringar som Microsoft publiceras kan du läsa följande artikel i kunskapsbasen på Microsoft webbplatsen Hjälp och support.

Om du inte aktiverar automatisk uppdatering måste du söka efter uppdateringar regelbundet. Mer information finns i Aktivera eller inaktivera automatisk uppdatering och Ändra hur uppdateringar installeras eller hur uppdateringsmeddelanden visas i Windows.

Visa alla

Söka efter uppdateringar för Windows

  1. Öppna Windows Update genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Update.

  2. Klicka på Sök efter uppdateringar till vänster och vänta medan en sökning efter de senaste uppdateringarna för datorn görs i Windows.

  3. Om uppdateringar hittas klickar du på Installera uppdateringar. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Installera drivrutiner och andra valfria uppdateringar

Om du vill installera valfria uppdateringar kan du granska och markera dem i listan med uppdateringar för datorn som hittas i Windows. Valfria uppdateringar installeras inte automatiskt.

  1. Öppna Windows Update genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Update.

  2. Klicka på Sök efter uppdateringar till vänster och vänta medan en sökning efter de senaste uppdateringarna för datorn görs i Windows.

  3. Om uppdateringar hittas klickar du på Visa tillgängliga uppdateringar.

  4. Markera de valfria uppdateringar du vill installera och klicka på Installera. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.