Systemkonfiguration är ett avancerat verktyg som du kan använda för att identifiera problem som kan förhindra Windows från att starta korrekt. Om du identifierar ett program som orsakar problem kan du se om det finns uppdateringar eller avinstallera programmet.

Om du använder alternativet Selektiv start kan du aktivera eller inaktivera enskilda tjänster och startprogram för att se om problemet uppstår nästa gång du startar om datorn. Om du markerar en kryssruta körs tjänsten eller startprogrammet när du startar om Windows. Om kryssrutan är avmarkerad körs tjänsten eller startprogrammet inte när du startar om datorn.

Följ stegen nedan om du vill identifiera problemet med hjälp av uteslutningsmetoden.

 1. Öppna Systemkonfiguration genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll, Administrationsverktyg och dubbelklicka sedan på Systemkonfiguration. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Klicka på Selektiv start på fliken Allmänt. Avmarkera sedan kryssrutorna Läs in systemtjänster och Läs in Autostart-objekt.

 3. Markera kryssrutan Läs in systemtjänster, klicka på OK och sedan på Starta om.

 4. Om problemet är kvar när du har startat om datorn gör du en eller båda (vid behov) av följande åtgärder:

  Identifiera den systemtjänst som orsakar problemet

  1. Klicka först på fliken Tjänster, sedan på Inaktivera alla, markera kryssrutan för den första tjänsten i listan och starta sedan om datorn. Om problemet inte händer igen vet du att den första tjänsten inte är orsak till problemet.

  2. Låt den första tjänsten vara markerad, markera kryssrutan för den andra tjänsten och starta sedan om datorn.

  3. Upprepa processen tills du har återskapat problemet. Om du inte kan återskapa problemet kan du utgå från att det inte är systemtjänster som orsakar problemet. Utför följande åtgärd:

  Identifiera det Autostart-objekt som orsakar problemet

  1. Klicka på fliken Allmänt och markera sedan kryssrutan Läs in Autostart-objekt.

  2. Klicka först på fliken Autostart, sedan på Inaktivera alla, markera kryssrutan för det första Autostart-objektet i listan och starta sedan om datorn. Om problemet inte händer igen vet du att det första Autostart-objektet inte är orsak till problemet.

  3. Låt det första Autostart-objektet vara markerat, markera kryssrutan för det andra Autostart-objektet och starta sedan om datorn. Upprepa processen tills du har återskapat problemet.

Systemkonfiguration är avsett för att identifiera och isolera problem, men är inget hanteringsprogram för startprogram. Om du vill ta bort eller inaktivera program eller tjänster som körs vid start för gott går du till Avinstallera eller ändra ett program.

Mer information om Systemkonfiguration finns på Microsofts webbplats för IT-personal.