Använda Tilläggshanteraren i Internet Explorer 8

Informationen gäller för Windows Internet Explorer 8.

Med hjälp av funktionen Hantera tillägg kan du visa och hantera dina verktygsfält och tillägg, sökleverantörer, acceleratorer och listor för InPrivate-filtrering.

Så här öppnar du Hantera tillägg

Öppna Hantera tillägg med följande steg:

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på Verktyg och välj Hantera tillägg.

 3. Härifrån kan du visa och hantera följande tilläggstyper:

  • Verktygsfält och tillägg. Visa, aktivera och inaktivera verktygsfält, ActiveX-kontroller och webbläsartillägg.

  • Sökleverantörer. Visa, ändra standard och lägg till eller ta bort sökleverantörer. Du kan även hindra program från att ändra din standardsökleverantör.

  • Acceleratorer. Visa, ändra standard och lägg till eller ta bort acceleratorer.

  • Lista för InPrivate-filtrering. Visa status för och hantera din lista med blockerade webbplatser.

Arbeta med kolumner i Hantera tillägg

Hantera tillägg visar information om tilläggen i kolumner som du kan visa eller dölja. Vissa tilläggstyper har fler kolumner än de som visas som standard. Visa eller dölj ytterligare kolumner med följande steg:

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på Verktyg och välj Hantera tillägg.

 3. Klicka på en kategori under Tilläggstyper.

 4. Högerklicka på en kolumnrubrik och peka sedan på Kolumner för att se listan med tillgängliga kolumner.

 5. Klicka på den kolumn som du vill lägga till.

 6. Repetera steg 4 och 5 för varje kolumn som du vill lägga till.

I följande tabell förklaras de tillgängliga kolumnerna för tilläggstyperna i Hantera tillägg:

Verktygsfält och tillägg.

Den här kolumnen Visar den här informationen
Den här kolumnen

Namn

Visar den här informationen

Tilläggets namn

Den här kolumnen

Program

Visar den här informationen

Namn på programmet som tillägget använder. Detta kommer alltid att vara Internet Explorer.

Den här kolumnen

Utgivare

Visar den här informationen

Namn på företaget eller webbplatsen som gav ut eller skapade tillägget.

Den här kolumnen

Status

Visar den här informationen

Visar om tillägget är aktiverat eller inaktiverat. Observera att aktiverade tillägg inte alltid körs eller finns i minnet, som till exempel när ett tillägg inte har använts under din senaste webbläsarsession.

Den här kolumnen

Skriv

Visar den här informationen

Identifierar tilläggstypen t.ex. webbläsartillägg eller ActiveX-kontroll.

Den här kolumnen

Senast använd

Visar den här informationen

Datum och tid för tilläggets senaste användande. För tillägg som ActiveX-kontroller är det här ofta samma tid som du senast öppnade webbläsaren.

Den här kolumnen

Datum för fil

Visar den här informationen

Datum och tid när filen som innehåller tillägget skapades.

Den här kolumnen

Använd

Visar den här informationen

Antal gånger tillägget har använts av Internet Explorer eller en webbplats.

Den här kolumnen

Blockerad

Visar den här informationen

Antal gånger tillägget hindrats från att köras.

Den här kolumnen

Klass-ID

Visar den här informationen

Ett unikt ID för alla tillägg som används av Internet Explorer och Windows.

Den här kolumnen

Fil

Visar den här informationen

Filnamnet för tillägget, oftast med ändelsen .DLL.

Den här kolumnen

Mapp

Visar den här informationen

Mappen där tillägget finns på datorn.

Den här kolumnen

Version

Visar den här informationen

Utgivarens versionsnummer. Om du har problem med ett tillägg eller en kontroll som kan vara för gammal kan det vara bra att jämföra det här numret med numret på den senaste versionen på utgivarens webbplats.

Den här kolumnen

Laddtid

Visar den här informationen

Ett genomsnitt av laddtiden i sekunder för tillägget. Baserat på de senaste 10 gångerna. Tillägg laddas in när ett nytt fönster eller en ny flik öppnas.

Sökleverantörer

Den här kolumnen Visar den här informationen
Den här kolumnen

Namn

Visar den här informationen

Namnet på sökleverantören som visas i sökrutan i Internet Explorer.

Den här kolumnen

Status

Visar den här informationen

Standardsökleverantör.

Den här kolumnen

Listordning

Visar den här informationen

Ordningen som sökleverantörerna visas i när du klickar i sökrutan eller pilen bredvid sökrutan.

Den här kolumnen

Sökförslag

Visar den här informationen

Visar om sökleverantören stöder sökförslag. Dessa är relaterade söktermer som leverantören erbjuder.

Den här kolumnen

Sökadress

Visar den här informationen

Adressen som dina söktermer skickas till.

Den här kolumnen

Adress för förslag

Visar den här informationen

Adressen som en sökleverantör skickar det du skriver till för att hämta sökförslag.

Acceleratorer

Den här kolumnen Visar den här informationen
Den här kolumnen

Namn

Visar den här informationen

Namn som visas i Accelerator-menyn och på sidan för den nya fliken.

Den här kolumnen

Adress

Visar den här informationen

Adressen acceleratorn använder när du väljer den.

Den här kolumnen

Kategori

Visar den här informationen

Typ av tjänst som acceleratorn erbjuder såsom blogg, slå upp, karta eller översätt.

Den här kolumnen

Status

Visar den här informationen

Visar om acceleratorn är standard för kategorin samt om den är aktiverad eller inte.

Lista för InPrivate-filtrering

Den här kolumnen Visar den här informationen
Den här kolumnen

Status

Visar den här informationen

Visar om en adress är blockerad.

Den här kolumnen

Adress

Visar den här informationen

Adress till innehåll som delas över flera webbplatser.

Den här kolumnen

Fil

Visar den här informationen

Filnamnet på innehållet som delas.