Ett körningsfel är ett problem i program- eller maskinvaran som hindrar ett program från att fungera som det ska. Körningsfel kan resultera i att du förlorar information i den fil du arbetar på, de kan orsaka fel i filen så att den inte går att använda eller hindra dig från att använda en funktion. Till skillnad från stoppfel resulterar körningsfel oftast inte i att Windows eller ett program slutar att fungera.

Körningsfel kan uppstå om du kör två program som inte är kompatibla med varandra, om datorn har minnesproblem eller om den infekterats med skadlig programvara. Om ett körningsfel inträffar gång på gång försöker du med dessa felsökningsåtgärder: