Lägga till ytterligare en bildskärm

Om du vill lägga till ytterligare en bildskärm till datorn måste du kontrollera att du antingen har ett grafikkort som har stöd för flera bildskärmar eller att datorn har fler än ett grafikkort. Det enklaste sättet att ta reda på om grafikkortet har stöd för flera bildskärmar är att se om kortet på baksidan av datorn har två videoportar där du kan ansluta bildskärmarna.

VGA- och DVI-portar
VGA- och DVI-portar

När du har kontrollerat att grafikkortet har stöd för ytterligare en bildskärm lägger du till den nya bildskärmen på följande sätt:

  1. Stäng av datorn och bildskärmen.

  2. Leta upp videoportarna på datorn. (Se bilden.)

  3. Anslut den nya bildskärmen till den oanvända videoporten.

  4. Anslut den nya bildskärmen till en elektrisk strömkälla och slå på den.

  5. Slå på den ursprungliga bildskärmen.

  6. Starta datorn.

    Bildskärmen bör kännas igen i Windows när datorn har startats. Om du uppmanas att installera en drivrutin läser du anvisningarna som medföljde bildskärmen.

Kommentarer

  • Du kan även gå till webbplatsen för tillverkaren av grafikkortet och se om kortet har stöd för flera bildskärmar. Om du inte känner till grafikkortets tillverkare och modell kan du läsa avsnittet "Hur tar jag reda på vilken typ av grafikkort datorn har?" i Grafikkort: vanliga frågor.

  • Med vissa grafikkort följer en särskild kabel som delar upp en kontakt till två. Om grafikkortet har stöd för en sådan kabel bör den ha följt med datorn.