Genom att lägga till ett användarkonto i en grupp slipper du att behöva bevilja samma åtkomst och behörighet till många olika användare en och en. Medlemmarna i en grupp kan göra samma typ av inställningsändringar och får samma åtkomst till mappar, skrivare och andra nätverkstjänster.

Obs!

 • De här stegen kan inte utföras i Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic eller Windows Vista Home Premium.

 1. Öppna Microsoft Management Console genom att klicka på StartBild på Start-knappen, skriva mmc i rutan Sök och sedan trycka på RETUR. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Klicka på Lokala användare och grupper i vänster ruta i MMC.

  Om du inte kan se Lokala användare och grupper

  Om Lokala användare och grupper inte visas beror det troligen på att snapin-modulen inte har lagts till i Microsoft Management Console. Utför följande steg för att installera det:

  1. Klicka på Arkiv-menyn i Microsoft Management Console och klicka sedan på Lägg till/ta bort snapin-modul.

  2. Klicka på Lokala användare och grupper och klicka sedan på Lägg till.

  3. Klicka på Lokal dator och sedan på Slutför.

  4. Klicka på OK.

 3. Dubbelklicka på mappen Grupper.

 4. Högerklicka på den grupp som du vill lägga till användarkontot i och klicka sedan på Lägg till medlemmar.

 5. Klicka på Lägg till och ange namnet på användarkontot.

 6. Klicka på Kontrollera namn och sedan på OK.

Obs!

 • Som hjälp för att göra datorn säkrare ska du endast lägga till en användare i gruppen Administratörer om det är absolut nödvändigt. Användare i gruppen Administratörer har fullständig kontroll över datorn. De kan se allas filer, ändra alla lösenord och installera valfri programvara.