Lägga till eller ta bort ett protokoll, en tjänst eller en klient för nätverket

TCP/IP installeras automatiskt tillsammans med Windows, men du kan själv lägga till andra protokoll, tjänster och klienter. Du behöver inte installera någon av dessa komponenter om du inte har skaffat en särskild produkt eller om du arbetar i en nätverksmiljö som kräver det. När du installerar ett protokoll, en tjänst eller en klient installeras komponenten för alla anslutningar.

 1. Öppna Nätverksanslutningar genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Nätverk och Internet, Nätverks- och delningscenter och sedan, i den vänstra rutan, på Hantera nätverksanslutningar.

 2. Högerklicka på en lokal anslutning och klicka sedan på Egenskaper. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 3. Klicka på Installera.

 4. Välj något av följande alternativ i dialogrutan Välj funktionstyp för nätverk:

  • Om du vill installera en klient klickar du på Klient och sedan på Lägg till.

  • Om du vill installera en tjänst klickar du på Tjänst och sedan på Lägg till.

  • Om du vill installera ett protokoll klickar du på Protokoll och sedan på Lägg till.

 5. Välj vilken komponent som ska läggas till i dialogrutan som visas och klicka sedan på OK.

Obs!

 • Om du inte vill att protokollet, en tjänsten eller klienten ska installeras för en viss anslutning, högerklickar du på den anslutningen, klickar på Egenskaper, klickar på fliken Konfigurera eller Nätverk och avmarkerar sedan kryssrutan intill motsvarande namn.