Om du vill kunna skriva ut måste du ansluta en skrivare direkt till datorn (kallas lokal skrivare) eller skapa en anslutning till en nätverksskrivare eller en delad skrivare.

Visa alla

Så här lägger du till en nätverksskrivare, trådlös skrivare eller Bluetooth-skrivare

Innan du börjar, kontrollera att du vet namnet på skrivaren du vill lägga till. Du kan hitta skrivarens namn genom att kontrollera om det finns angivet på skrivaren. Du kan också kontakta skrivarens ägare eller nätverksadministratören.

 1. Öppna Skrivare genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Maskinvara och ljud och sedan på Skrivare.

 2. Klicka på Lägg till en skrivare.

 3. Markera Lägg till en nätverksskrivare, trådlös skrivare eller Bluetooth-skrivare i guiden Lägg till skrivare.

 4. Klicka på den skrivare du vill använda i listan med tillgängliga skrivare och klicka sedan på Nästa. Om din dator är ansluten till ett nätverk innehåller listan bara de skrivare som finns med i Active Directory för din domän.

 5. Installera skrivardrivrutinen på datorn om du får en uppmaning att göra det. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 6. Slutför stegen i guiden och klicka sedan på Slutför.

Tips!

 • Tillgängliga skrivare kan inkludera alla skrivare i nätverket, som t.ex. Bluetooth-skrivare och trådlösa skrivare, eller skrivare som är anslutna till en annan skrivare och delas ut i nätverket. Kontrollera att du har behörighet att använda de här skrivarna innan du lägger till dem på datorn.

 • Det är en god idé att kontrollera att skrivaren fungerar genom att skriva ut en testsida. Mer information finns i Skriva ut en testsida.

Lägga till en lokal skrivare

Anslut skrivaren till din dator enligt skrivartillverkarens instruktioner. Windows installerar skrivaren automatiskt. Om Windows inte lyckas installera den, eller om du har tagit bort skrivaren och vill lägga till den igen gör du så här:

 1. Öppna Skrivare genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Maskinvara och ljud och sedan på Skrivare.

 2. Klicka på Lägg till en skrivare.

 3. Markera Lägg till en lokal skrivare i guiden Lägg till skrivare.

 4. Kontrollera på sidan Välj en skrivarport att alternativknappen Använd en befintlig port och den rekommenderade skrivarporten är markerade och klicka sedan på Nästa.

 5. Markera skrivartillverkaren och skrivarens namn på sidan Installera skrivardrivrutinen och klicka sedan på Nästa.

  Obs!

  • Om skrivaren inte finns i listan och om du har installationsskivan till skrivaren klickar du på Skiva finns och bläddrar sedan till platsen på skivan där skrivardrivrutinerna är lagrade. Hur du hittar drivrutinerna på installationsskivan beskrivs i tillverkarens information som medföljde skrivaren.

  • Om skrivaren inte finns i listan och om du inte har installationsskivan till skrivaren klickar du på Windows Update och väntar medan Windows söker efter eventuella skrivardrivrutinspaket. När en ny lista över tillverkare och skrivare visas markerar du aktuella objekt i respektive lista för skrivaren.

 6. Slutför stegen i guiden och klicka sedan på Slutför.

Tips!

 • Det är en god idé att kontrollera att skrivaren fungerar genom att skriva ut en testsida. Mer information finns i Skriva ut en testsida.

Ta bort en skrivare

Obs!

 • Du kan inte ta bort en skrivare om det finns jobb i utskriftskön. Om det finns jobb som väntar på utskrift när du försöker ta bort en skrivare väntar Windows tills utskrifterna är färdiga och tar sedan bort skrivaren. Om du har behörighet att hantera dokument på skrivaren kan du avbryta alla utskriftsjobb och sedan försöka ta bort skrivaren igen. Mer information finns i Avbryta utskrifter och Vad är skrivarbehörigheter?.

 1. Öppna Skrivare genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Maskinvara och ljud och sedan på Skrivare.

 2. Högerklicka på den skrivare du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

  Om du inte kan ta bort skrivaren högerklickar du på den igen, klickar på Kör som administratör och sedan på Ta bort. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Tips!

 • Om du vill lägga till en genväg till Skrivare på Start-menyn, högerklickar du på StartBild på Start-knappen, klickar på Egenskaper och klickar sedan på Anpassa på fliken Start-menyn. Markera kryssrutan Skrivare och klicka sedan på OK.