Lägga till och ta bort Senast använda objekt på Start-menyn

Senast använda objekt, som finns på den högra sidan av Start-menyn, innehåller en lista över de filer som du har använt nyligen. Du kan öppna en fil i den här listan genom att klicka på den. Nyligen använda filer visas som standard på Start-menyn men du kan ta bort listan, vilket stoppar Windows från att sammanställa en lista över dina nyligen öppnade filer. Om du åter vill börja sammanställa en lista över nyligen öppnade filer kan du lägga tillbaka Senast använda objekt på Start-menyn.

  1. Öppna Egenskaper för Aktivitetsfältet och Start-menyn genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Utseende och anpassning och sedan på Aktivitetsfältet och Start-menyn.

  2. Klicka på fliken Start-menyn och markera kryssrutan Spara och visa en lista över nyligen använda filer under Sekretess. Senast använda objekt läggs till på Start-menyn. Om du vill ta bort Senast använda objekt från Start-menyn rensar du kryssrutan Spara och visa en lista över senast använda filer.