Lägga till eller ta bort verktygsfältet Snabbstart

Verktygsfältet Snabbstart är en del av Aktivitetsfältet som innehåller genvägar till vanliga program. Verktygsfältet Snabbstart ser ut så här:

Bild av verktygsfältet Snabbstart
Verktygsfältet Snabbstart
  • Högerklicka i ett tomt område i Aktivitetsfältet, peka på Verktygsfält och klicka sedan på Snabbstart.

    Ett bockmärke som indikerar att verktygsfältet Snabbstart syns i Aktivetetsfältet visas.

Tips!

  • Om du vill lägga till ett program i verktygsfältet Snabbstart letar du upp ikonen för det program som du vill lägga till, klickar på den och drar den sedan till verktygsfältet Snabbstart.