Lägga till taggar och andra egenskaper till filer

I egenskaperna för en fil visas information om filen, till exempel vem som skapat den och när den senast ändrades. Du kan lägga till många egenskaper till dina filer, men taggar är ofta de mest användbara eftersom det går att använda ord och fraser i taggar vilket gör det lättare att hitta filerna.

Du kan snabbt hitta och ordna filer när du söker efter och filtrerar filerna med hjälp av filegenskaper. Du kan till exempel snabbt minska antalet visade filer i mappen Dokument genom att bara visa dem som skrivits av en särskild person eller innehåller vissa taggar. Men först måste du lägga till egenskaperna till filerna.

Obs!

 • Det går inte att ändra filegenskaperna för vissa typer av filer. Du kan till exempel lägga till och ändra egenskaper för Microsoft Office-dokument och sökningar, men inte för TXT- eller RTF-filer.

Visa alla

Lägga till eller ändra vanliga egenskaper med hjälp av informationsfönstret

Du kan lägga till eller ändra de vanligaste filegenskaperna, bland annat taggar, författarnamn och klassificeringar, i informationsfönstret längst ned i mappfönstret.

 1. Öppna Dokument genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Dokument.

 2. Klicka på filen du vill lägga till egenskaper i eller vars egenskaper du vill ändra.

 3. Klicka på egenskapen du vill ändra i informationsfönstret längst ned i mappfönstret, ange den nya egenskapen och klicka sedan på Spara.

  Bild på taggar i informationsfönstret
  Lägga till en tagg i informationsfönstret

  Om du vill lägga till flera egenskaper ska du avgränsa dem med semikolon. Du klassificerar en fil med klassificeringsegenskapen genom att klicka på stjärnan som motsvarar önskad klassificering.

Lägga till eller ändra egenskaper som inte visas i informationsfönstret

 1. Öppna mappen som innehåller filen du vill ändra.

 2. Högerklicka på filen och klicka sedan på Egenskaper.

 3. I dialogrutan Egenskaper klickar du på fliken Information och sedan på egenskapen du vill ändra. Skriv ett ord eller en fras och klicka sedan på Verkställ. (Om det inte visas någon text för egenskapen ska du peka på platsen där texten borde stå. Då visas en ruta.)

  Om du vill lägga till flera egenskaper av samma typ ska du avgränsa dem med semikolon. Du klassificerar en fil med klassificeringsegenskapen genom att klicka på stjärnan som motsvarar önskad klassificering.

  Bild på rutan Taggar i dialogrutan Egenskaper
  Lägga till taggar till en fil i dialogrutan Egenskaper

  Följ stegen ovan för att ändra andra tillgängliga egenskaper (till exempel Författare, Klassificering eller Kommentarer).

Lägga till eller ändra egenskaper när du sparar en fil

Du kan också lägga till eller ändra egenskaper när du skapar och sparar en fil, så behöver du inte leta rätt på filen och tillämpa egenskaperna i efterhand.

 1. Klicka på Spara somArkiv-menyn i programmet du använder.

 2. Skriv taggar och andra egenskaper i lämpliga rutor i dialogrutan Spara som.

  Bild på dialogrutan Spara som
  Lägga till egenskaper till en fil i dialogrutan Spara som
 3. Skriv ett namn på filen och klicka sedan på Spara.

Ta bort egenskaper från en fil

Om du planerar att dela en fil med en annan användare kanske du vill ta bort vissa eller alla av filens egenskaper, i synnerhet om de innehåller personlig information. Egenskapen Författare kan till exempel innehålla namn på personer som bidragit till filen och i taggar kan det finnas ord eller fraser som andra inte ska se.

 1. Högerklicka på filen och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Klicka på fliken Information i dialogrutan Egenskaper.

 3. Klicka på Ta bort egenskaper och personlig information.

 4. Klicka på Skapa en kopia med alla egenskaper borttagna i dialogrutan Ta bort egenskaper och klicka sedan på OK. På så sätt sparar du en ursprunglig version av filen med alla egenskaper kvar och får en kopia som du kan dela där egenskaperna har tagits bort.
  – eller –
  Klicka på Ta bort följande egenskaper från filen i dialogrutan Ta bort egenskaper, markera kryssrutorna för egenskaperna du vill ta bort och klicka sedan på OK.

Obs!

 • Om du har lagt till egenskaper med hjälp av ett annat program Windows bör du ta bort egenskaperna med det programmet. Du kan använda dialogrutan Ta bort egenskaper för att ta bort egenskaper som lagts till med hjälp av Windows, men du kan kanske inte ta bort alla egenskaper som lagts till av vissa program.