Lägga till övergångar och effekter för bilder och video i Windows Movie Maker

Du kan förbättra dina filmer genom att lägga till egna speciella effekter och kännetecken för att ge dem en personlig och professionell framtoning. Du kan lägga till övergångar och effekter för att få snygga scenväxlingar i filmen så att resultatet blir som du har tänkt dig.

Övergångar

Med en övergång kan du bestämma hur växlingen sker från ett videoklipp eller en bild till nästa. Du kan lägga till en övergång mellan två bilder, videoklipp eller texter i alla möjliga kombinationer på din storyboard/tidslinje. Du kan välja en populär och professionell övergång som t.ex. tona fram respektive tona bort, eller en mera drastisk övergång, t.ex. Galler, Splittra, Sicksack m.fl.

Bild på en övergång i storyboard
Ett projekt i storyboard med en övergång

De övergångar du lägger till visas på tidslinjens övergångsspår. Du måste expandera videospåret för att kunna se övergångsspåret.

Bild på en övergång i tidslinjen
Ett projekt i tidslinjen med en övergång
Visa alla

Lägga till en övergång

 1. Om du vill lägga till en övergång mellan två videoklipp, texter eller bilder, klickar du på videoklippet, texten eller bilden som ska komma efter den önskade övergången på din storyboard/tidslinje.

 2. Klicka på Verktyg och sedan på Övergångar.

 3. I innehållsrutan klickar du på övergången du vill lägga till. Du kan klicka på Spela upp under förhandsgranskningsskärmen för att förhandsgranska övergången.

 4. Klicka på Klipp och sedan på Lägg till på tidslinje eller Lägg till på storyboard.

Obs!

 • Du kan också lägga till en övergång genom att dra den till tidslinjen och släppa den mellan två klipp på videospåret. Om storyboardvyn visas kan du också dra övergången till övergångscellen mellan två videoklipp eller bilder.

 • Om du uppgraderat datorn från Windows XP till Windows Vista kommer inte eventuella extra övergångar och effekter du tidigare hämtat och installerat att vara tillgängliga i den aktuella versionen av Windows Movie Maker.

Ändra övergångens längd

Övergångens längd beror på graden av överlappning mellan två klipp. Ibland kan man vilja förlänga eller förkorta övergången.

 1. Om du vill visa tidslinjens övergångsspår expanderar du videospåret.

 2. Gör något av följande på övergångsspåret i tidslinjen:

  • Om du vill förkorta övergången drar du början av övergången i riktning mot slutet på tidslinjen.

  • Om du vill förlänga övergången drar du början av övergången i riktning mot början på tidslinjen.

Ändra övergångens standardlängd

 1. Klicka på Verktyg, sedan på Alternativ och till sist på fliken Avancerat.

 2. Ange den tidslängd (i sekunder) du vill att övergångarna ska ha som standard efter att de lagts till på din storyboard/tidslinje.

Ta bort en övergång

 1. Välj ett av följande alternativ:

  • På din storyboard klickar du på övergångscellen som innehåller övergången du vill ta bort.

  • På tidslinjen markerar du övergången du vill ta bort på övergångsspåret.

 2. Klicka på Redigera och sedan på Ta bort.

Effekter

Du kan lägga till specialeffekter i filmen. Till exempel kanske du har importerat en video som du vill ska se ut och kännas som en gammal klassiker. Du kan då lägga till någon av filmåldereffekterna till videoklipp, bilder och texter så att de ser ut som ur en gammal film.

Bild på en effekt i storyboard
Ett projekt i storyboard med en effekt
Bild på en effekt i tidslinjen
Ett projekt i tidslinjen med en effekt
Visa alla

Lägga till en effekt

 1. På din storyboard/tidslinje markerar du videoklippet, bilden eller texten du vill lägga till en effekt för.

 2. Klicka på Verktyg och sedan på Effekter

 3. I innehållsrutan klickar du på effekten du vill lägga till. Du kan klicka på Spela upp under förhandsgranskningsfönstret om du vill förhandsgranska effekten.

 4. Klicka på Klipp och sedan på Lägg till på tidslinje eller Lägg till på storyboard.

Obs!

 • Du kan också lägga till en effekt genom att dra effekten från innehållsrutan och släppa den på en bild eller ett videoklipp på tidslinjens videospår, på effektcellen för ett videoklipp eller på en bild på din storyboard.

 • I miniatyrvyn i innehållsrutan visas exempel på olika effekter.

 • Om du uppgraderat datorn från Windows XP till Windows Vista kommer inte eventuella extra övergångar och effekter du tidigare hämtat och installerat att vara tillgängliga i den aktuella versionen av Windows Movie Maker.

Ändra en effekt

 1. På tidslinjens videospår eller på din storyboard klickar du på videoklippet, bilden eller texten som har den effekt du vill ändra.

 2. Klicka på Klipp, peka på Video och klicka sedan på Effekter.

 3. Välj ett av följande alternativ:

  • Om du vill ta bort en effekt klickar du på effekten i Visade effekter och sedan på Ta bort. Upprepa så många gånger du behöver.

  • Om du vill lägga till en effekt klickar du på effekten i Tillgängliga effekter och sedan på Lägg till. Upprepa så många gånger du behöver.

Tips!

 • Om du lägger till flera effekter kan du ändra visningsordningen för dem med hjälp av knapparna Flytta upp och Flytta ned.

 • Om du snabbt vill lägga till en effekt kan du dra effekten till ett videoklipp, en bild eller en text på din storyboard/tidslinje.

 • Om du lägger till samma effekt mer än en gång till ett klipp används effekten lika många gånger som du lägger till den. Om du till exempel lägger till effekten "Snabba upp, dubbla" två gånger för samma videoklipp spelas klippet upp fyra gånger så snabbt som originalklippet.

 • Du kan också ta bort en effekt genom att markera effektcellen på din storyboard som innehåller effekten du vill ta bort och trycka på Delete-tangenten.