Justera färgerna i en bild

Om färgerna i dina digitala bilder ser konstiga ut kan du korrigera dem med Fotogalleriet. Fotogalleriet ger dig tillgång till tre färginställningar:

  • Färgtemperatur. Påverkar bildens färgton genom att göra den varmare (röd) eller kallare (blå).

  • Ton. Justerar färgförskjutningen i en bild genom att lägga till eller ta bort grönt.

  • Mättnad. Justerar färgnivån i en bild.

Justera en bilds färger

  1. Öppna Fotogalleriet i Windows genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och sedan på Fotogalleriet i Windows.

  2. Klicka på den bild som du vill korrigera och klicka sedan på Rätta till.

  3. Klicka på Justera automatiskt.

    Efter en liten stund justeras bildens färger, ljusstyrka och kontrast.

  4. Klicka på Tillbaka till galleriet så sparas bildändringarna automatiskt.

Obs!

  • Om du inte är nöjd med resultatet av den automatiska justeringen klickar du på Justera färg och ändrar sedan själv med hjälp av skjutreglagen Färgtemperatur, Ton och Mättnad. Du kan även klicka på Ångra för att ta bort ändringarna som gjorts med Justera automatiskt.