Som standard blockeras de flesta programmen av Windows-brandväggen, för att bidra till att göra datorn säkrare. För att en del program ska fungera, kan du behöva tillåta att dem att kommunicera genom brandväggen. Gör så här:

  1. Öppna Windows-brandväggen genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Säkerhet och sedan på Windows-brandväggen.

  2. Klicka på Avblockera ett program i Windows-brandväggen i den vänstra rutan. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  3. Markera kryssrutan vid det program som du vill tillåta och klicka sedan på OK.

Varning!